Berre pipa og grunnmuren er igjen av det eldre trehuset på Grindstrondi. Branntomta var framleis varm, då tre personar frå politiet og el-tilsynet utførte søk i går.

— Vi har ikkje funne den sakna, men reknar med at han er omkomen i brannen, seier lensmann Haavard Stensvand.

— Kva med brannårsaka?

— Førebels er det umogleg å seie. Tomta er kolossalt utbrent, og vi er ikkje i nærleiken av å konkludere enno.

Ein heimesjukepleiar oppdaga brannen like etter klokka 03.00 natt til fredag. Mannen budde åleine i huset, og mannskap frå Røde Kors og politiet leita etter han i terrenget rundt huset neste dag, utan resultat.

Etterforskingsarbeidet på branntomta held fram i dag.