Timen er tildelt, og sykehuslegen sitter klar og venter. Så kommer ikke pasienten. I fjor skjedde det 82.000 ganger i Helse Vest, går det frem ferske tall fra helseregionen.

— Problemet med pasienter som uteblir er større enn vi trodde, sier administrerende direktør Stener Kvinnsland i Helse Bergen.

Tellingen som Helse Vest nå har foretatt, viser at fire prosent av timeavtalene går tapt i manglende oppmøte.

— Klarer vi bare å halvere dette tallet, kan vi kutte køene kraftig. Det vil dessuten hjelpe kolossalt på problemet med pasienter som ikke får helsehjelp innen den fastsatte fristen, sier Kvinnsland.

- Kjedelige hull

Paal Methlie, som er lege på medisinsk avdeling, opplever jevnlig at pasientene hans ikke kommer til time på poliklinikken.

— Noen dager kan det skje at to-tre pasienter ikke dukker opp. Da oppstår det kjedelige hull. Jeg har selvsagt andre ting å gjøre, men for samfunnet går legetimene tapt.

- Hvilke følger får det når pasientene uteblir?

— Vi kaller pasientene inn på nytt. Skal pasienten skal gå til samme lege, kan det være uker å vente på en ny time. Hvis vi vet at undersøkelsen haster, prøver vi å ringe og purre dem inn samme dag. Går ikke det, får de ny time raskt.

- Er det sykehuset eller pasientenes skyld når de ikke kommer.

— Vi sender ut skriftlig innkalling og varsler på sms. Mitt inntrykk er at det er pasientene som glipper, sier Methlie.

God samvittighet

Glemme gjør ikke Martine Sandvik som sitter på venterommet denne formiddagen. Hun er til sin første time ved denne poliklinikken, men har erfaring som pasient ved Barneklinikken.

— Jeg har gått fast til kontroll fire ganger i året, og har aldri glemt timen, sier hun.

Heller ikke de andre pasientene vi treffer på venterommet har tapte timer på samvittigheten.

I FRONTLINJEN: På medisinsk avdeling er det Unni Svendsby og Vibeke Kaarstad Pedersen (nærmest) som tar imot pasienter og telefoner. Også her hender det stadig at pasienter ikke dukker opp til avtalt time. MARIE HAVNEN

— Jeg har aldri droppet en time, bedyrer Inger Næss.

— I dag ringte jeg for å varsle at jeg kunne bli litt sein på grunn av bussrutene. Det var ikke noe problem å nå gjennom og få gitt beskjed, sier hun.

Ønsker nye rutiner

Ikke alle pasienter er like påpasselige, og Helse Vest har innledet arbeidet med å få flere til å møte. Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen leder dette arbeidet. Hun sitter med et omfattende materiale som ifølge henne gir grunn til å si at det er muligheter til forbedringer.

De detaljerte tallene skal styret i Helse Vest få på bordet i juni. Da vil Helse Vest også foreslå nye rutiner.

— Vet dere hvorfor pasientene ikke kommer?

— De svarene har vi ikke, men vi har våre teser, sier Christiansen. - Brevet med innkalling til time kan ha kommet for seint, timen passet ikke, pasienten var vekkreist i forbindelse med jobb eller kanskje på avlastning i kommunehelsetjenesten.

— Det viktige for oss nå er å se hva vi kan gjøre for å unngå dette. Da må det bli enklere for pasienten å gi beskjed hvis timen ikke passer. Brevene vi sender må være lette å forstå og må komme i tide. Vi vil dessuten se på om sms-varselet som mange sykehus bruker, kan bli mer detaljert og til større hjelp.

— Kan dere ikke bare skru opp gebyret for de som ikke stiller?

— Nei, størrelsen på egenbetalingen er fastsatt av myndighetene sentralt, sier hun.

Helse Vest gjør nybrottsarbeid på dette feltet. Helse Sør-Øst har startet kartleggingen av uteblitte pasienter, men har ikke tallene klare ennå, får BT opplyst

Vurderer eget callsenter

Helse-Bergen-sjef Kvinnsland mener løsningen på dette problemet ligger både på sykehuset og hos pasientene.

— Det må bli enklere å få gitt beskjed om at en ikke kan møte opp på den avtalte tid. Et av tiltakene vi vurderer er et eget callsenter som skal ta alle slike henvendelser. Pasientene skal ikke risikere å møte telefonsvarere og bli sittende i eviglange telefonkøer, Vi skal gjøre vårt for at tilgjengeligheten bli bedre og på den måten få ned antallet tapte timer, sier Kvinnsland.