Den 82 år gamle mannen ble stanset i Straumeveien ved 19-tiden mandag.

Til retten

82-åringen kjørte så defensivt og så avvikende i forhold til normalt kjøremønster at politiet så seg nødt til å beslaglegge førerkortet hans.

Mannen hadde legeattest, slik alle bilister over 70 år skal ha, men politiet mener at kjøreferdighetene hans er så dårlige at han er uskikket til å kjøre bil.

Mannen samtykket ikke i at førerkortet ble beslaglagt, og saken må derfor behandles i retten.