Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har 397 turnusplasser på ulike sykehus til fordeling på landsbasis.

Antall studenter som kommer inn på medisin hvert år økte i løpet av 90-tallet, i tillegg til at flere velger å studere medisin i utlandet. Når antall turnusplasser ikke har økt tilsvarende, oppstår det køer. Ventelistene oppsto første gang i 2002. Da sto 15 medisinstudenter på venteliste. Alle fikk plass innen turnusen begynte.

Forventer videre økning

Problemet har forplantet seg og vokst de siste årene. Det kan komme til å fortsette.

— Vi forventer en liten økning i antall turnuskandidater. Men alle er garantert plass etter seks måneder, sier førstekonsulent Sølvi Bajo ved SAFH.

Tildeling av trekningsnummer er tilfeldig. Trekningsnummeret bestemmer rekkefølgen for valg av turnusplass.

I tillegg til de 81 som står på venteliste, unnlot 23 personer av ulike grunner å velge ved ekstravalget i slutten av mai. De må også vente til 15. februar før de får turnusplass.

Det forventes et visst frafall frem mot turnusstart, slik at de på ventelisten med best trekningsnummer kan starte som planlagt.

- Uakseptabel utvikling

Leder Erlend Strønen i Norsk medisinstudentforening sier at de ikke aksepterer at utviklingen fortsetter.

— Vi kan akseptere å vente et halvt år hvis den tjenesten vi får er av god kvalitet. Men vi aksepterer ikke at ventelisten får fortsette å vokse fra år til år, sier Strønen. Han frykter også at kvaliteten blir dårligere hvis antall turnusplasser øker, så lenge kvaliteten ikke kontrolleres.

Strønen forteller at en del av dem som må stå på venteliste, er fortvilet.

— De som har forpliktelser, er ganske fortvilet. Så er det andre som tar lett på det. De kan ta seks måneder fri eller arbeide som legevikar med midlertidig lisens, uten at det spiller stor rolle, sier Strønen.