Episoden skjedde på 17. mai i år etter at begge hadde vært på Festplassen og sett på fyrverkeriet.

Både tiltalte og fornærmede var ifølge med hver sin kamerat. De har forklart seg ulikt om hva som skjedde, ifølge dommen fra Bergen tingrett.

19-åringen har forklart at han oppfattet det som en nødsituasjon da fornærmede tok «et slags kvelertak» på 19-åringens venn. Derfor slo han fornærmede i ansiktet med knyttet hånd. Sistnevnte fikk et to cm langt kutt over øyet etter slaget og måtte sy seks sting.

Fornærmede har derimot forklart for Bergen tingrett at han så tiltalte i «noe knuffing» med en annen. Han gikk derfor bort til dem og tok tiltalte på skulderen. 19-åringen skal da ha snudd seg og slått ham i ansiktet med knyttet neve.

Retten ser ikke vekk fra at tiltaltes forklaring kan være riktig, men legger vekt på at situasjonen for kameraten ikke var så alvorlig at det var nødvendig med knytteneveslag mot hodet. I dommen heter det at «selv om tiltalte har utøvet lovlig nødverge (...) har han overskredet det som var nødvendig til utøvelse av nødverge».

Bergen tingrett har dømt 19-åringen til å betale en bot på 8000 kroner. Dersom han ikke betaler, må han i fengsel i 20 dager.