Bergen Brannvesen, kommunens helse— og sosialetat og det kommunale selskapet Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) har gått sammen om å bedre brannsikkerheten for dem som bor i de kommunale omsorgsleilighetene. Kartlegging har vist at om lag 900 personer på 40 adresser har behov for assistanse til rømning ved en eventuell brann.

De siste årene har stadig flere eldre og pleie- og omsorgstrengende omkommet i brann. De har en sannsynlighet for å omkomme i branner som ligger 4 ganger høyere enn resten av aldersgruppen over 70 år og omlag 14 ganger høyere enn aldersgruppen under 70 år . - Vi ønsker ikke brann i boliger med omsorgstrengende personer, og har i mange år hatt en ubehagelig følelse for disse beboerne. Derfor har vi satt i gang sprinkling på eget initiativ. Kommunen har satt branntrygghet i omsorgsboliger på dagsordenen. Brannsikringsarbeidet har god politisk forankring. Den nye brannloven krever at det enten er døgnbemanning av en viss størrelse eller boligsprinkling i omsorgsboliger, sier driftssjef Kjell Søderstrøm i BBB til Bergens Tidende.

Stor prosjekt

— Men vi har tatt mål av oss til også å sikre trygdeboliger, serviceboliger for eldre og bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og for beboerne i omsorgsboligene innen psykiatrien. I alt skal 800 boliger utstyres med boligsprinkling, brannvarslingsanlegg og tilknytning til brannvesenets alarmsentral, forteller Søderstrøm.

— For å sikre alle 800 boligene på denne måten, har vi utarbeidet et prosjekt som skal gå over 6 år. Hvert år skal vi bruke 4 millioner kroner til dette. Den samlede utgiften på 24 millioner kroner er mange penger. Men det er en rimelig løsning i forhold til om kommunen skulle sikret tilstrekkelig døgnbemanning ved disse boligene, sier han.

— I USA er det prøvd ut slikt utstyr i omsorgsboliger. Hittil er ingen personer omkommet i USA etter at sprinkleranlegg er montert. Vi anser derfor denne utrustningen som et meget godt virkemiddel for å hindre at personer i omsorgsboliger omkommer i brann, sier Søderstrøm.

Godt i gang

— Vi har allerede montert sprinkleranlegg i trygdeboliger i Solheimslien 64 og 66. Det bor i alt 38 beboere i disse boligene. I forbindelse med ombygging og utbedring av blokkene i Solheimslien 52 og 54, skal 32 boenheter sprinkles. Så følger i år 34 leiligheter i P. Dahls gate 32, 14 i A. Bondesvei 9, 63 i Mårdalen 12, 42 i Øvre Dregsalmenning 2-4, 42 i Lindealleen 7, 16 i Magnus Lagerbøtersplass 4 og 24 i Hardangerveien 4, sier Søderstrøm.

— Neste år skal vi utstyre 162 boenheter med boligsprinkling. De fordeler seg på følgende adresser: Dag Hammarskjøldsvei 100, Hardangerveien 4, Magnus Lagerbøtersplass 4, Sethøyen 16, Åstveit Seniorsenter, Utløenbakken og Garvergaten 15, sier Sødestrøm.

Lederen for prosjektet er Arne Harald Hauge i Bergen Brannvesen. Han sier Bergens Tidende at boligsprinkling i kombinasjon med brannvarslingsanlegg knyttet opp til brannvesenets nødalarmsentral er kostnadseffektivt. Og det er det beste person- og brannsikringstiltaket for omsorgsboliger, mener han.

SPRINKLING: Egil Larsen er glad for at det er innstallert boligsprinkling i alle leilighetene i blokken han bor i på Gyldenpris