Katrine og Frode Ness Johnsen fra Lindås fikk føle konsekvensene av prishoppet. Katrine fødte sønnen Øystein på Kvinneklinikken 1. juli, akkurat samme dag som avgiftene ble hevet.

– Fødselen kostet oss totalt 800 kroner i parkeringsgebyrer de tre dagene vi var der, sier de nybakte foreldrene.

– Det synes vi er ganske sprøtt. For oss som bor i distriktet er det ikke et alternativ å reise kollektivt i forbindelse med fødsel, og det blir vi altså straffet for med en ekstrautgift på nesten tusen kroner, sier Katrine og Frode Ness Johnsen.

– Vi kunne sikkert ha rekvirert ambulanse, men det er jo ikke nødvendig å legge beslag på en ambulanse som det kanskje var bruk for andre steder.

Syter ikke

– Ikke misforstå. Vi syter ikke. Vi har fått en flott gutt. Fødselen gikk greit, og vi er lykkelige over å ha blitt foreldre igjen. Det er selvfølgelig det aller viktigste. Men vi synes det er feil at foreldrene får svi økonomisk i forbindelse med fødselen. Far vil jo gjerne være til stede under fødselen, men nå gjør man det til et spørsmål om økonomi, i verdens rikeste land. Vi oppfatter dette som en egenandel, kall det gjerne ekstraskatt på det å få barn.

– Det klages over at man får for få barn her i landet, samtidig som utgiftene begynner å løpe allerede før barnet er ute, sier Katrine.

Proteststorm til ingen nytte

Da nyheten om de økte parkeringsavgiftene kom i forbindelse med budsjettet tidligere i vår, ble det ramaskrik og protester blant både pasienter og pårørende. Nå, knappe to uker etter at prisforhøyelsen er satt ut i livet, har de fleste gitt opp å protestere, og putter penger på automatene med et oppgitt sukk. Men ikke alle. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har i et brev til Helse Bergen stilt klare krav om at avgiftene må settes ned igjen.

– Ekstraskatt på helse

– Dette er ingen ting annet enn en ekstraskatt på helsetjenester som er kamuflert som noe helt annet, sier fylkessekretær i Hordaland, Jens-Olav Johannessen.

– Vi har gjentatte ganger bedt Helse Bergen ta denne saken opp til ny vurdering. Først og fremst er vi opptatt av de gruppene som blir hardest rammet, dem som er avhengig av hyppige, og ofte langvarige sykehusbesøk, som barnefamilier, kronikere og kreftpasienter. De bør absolutt komme inn under en eller annen form for frikortordning. Foreløpig har vi ikke engang fått svar på våre henvendelser, men vi skal ha et møte med ledelsen i Helse Bergen etter sommerferien, og da vil vi ta saken opp på nytt.

– Dette har vi overhodet ikke tenkt å gi oss på, sier Jens-Olav Johannessen.

Stille for seg

– Den siste taksthevingen har gått forbausende stille for seg, sier leder for parkeringsseksjonen i Helse Bergen, Morten Johannesen.

Han og hans kolleger som jobber ute i anlegget har faktisk ikke fått en eneste skriftlig eller muntlig klage på at avgiftene gikk i været 1. juli.

Johannesen har ingen nøyaktig oversikt over trafikk eller parkeringsinntekter siden takstene ble hevet. Men juli er den store feriemåneden på sykehuset.

– Vi har for det meste hatt god kapasitet i parkeringsanlegget disse ukene, sier han.

Tidligere benyttet også de ansatte parkeringsplassene på sykehusområdet. Men nå har de fått egne parkeringsanlegg.

– Fødende er ikke syke

– Dette har bedret parkeringskapasiteten, slik at pasienter og pårørende slipper å kjøre rundt for å finne en ledig plass, sier Johannessen.

I alt er det nå reservert 2000 parkeringsplasser innenfor parkeringsbommene på sykehusområdet.

Flere pårørende og pasientgrupper får refundert parkeringsutgiftene. For fødende er det ingen slike ordninger.

– Fødende er ikke definert som syke. Derfor gjelder ikke refusjonsordningene for dem, forklarer Johannesen.

Han oppfordrer for øvrig besøkende både på Kvinneklinikken og ellers på sykehuset til å benytte seg av kollektivtransport så langt det lar seg gjøre.

Valde, Vegar