Store trær skygger over smale fortau. Asfalt er lagt over brostein for å dekke til hull. Slik ser den historiske Kong Oscars gate ut i dag. Statens vegvesen har nå kunngjort en konkurranse om hvem som skal få ruste opp den 800 år gamle gaten.

Politikerne har lenge ønsket å pusse opp Kong Oscars gate, og den er også en del av Bergensprogrammet. Gaten skal få nytt veidekke, bredere fortau og bli mer tilgjengelig for fotgjengere.

— Vi har allerede rustet opp en del gater i sentrum, og nå er turen endelig kommet til Kong Oscars gate, sier Marit Rogne, prosjektleder i Statens vegvesen Region vest.

opprustning kong oscars gate kart_2.jpg

«Shared space»

Sammen med Bergen kommune har Vegvesenet utarbeidet et forprosjekt. Det gir en pekepinne på hvordan gaten vil bli seende ut.

— I den nordre delen, fra Vetrlidsallmenningen til Bergen domkirke, er det planlagt noe som heter «shared space». Det betyr at vi skal løse opp de vante skillene mellom fotgjengere og biltrafikken. Det har vi ikke gjort tidligere, så vi er veldige spente på å se resultatet, sier Rogne.

Mellom Domkirken og Nygaten endres kjøremønsteret fra toveiskjøring til enveiskjøring. Fra Nygaten til Stadsporten opprettholdes dagens trafikkmønster med toveiskjøring.

30 kilometer i timen

Det foreslås en fartsgrense på 30 km/t, nytt veidekke, bredere fortau og flere og bedre fotgjengeroverganger.

Kong Oscars gate er en av Bergens eldste gater og avspeiler nesten tusen år av byens historie. Gjenfyllingen av Vågen, bybranner og reguleringer er noe av det som har formet gaten.— Det legges stor vekt på å ta vare på de historiske sporene i gaten. Riksantikvaren angir hvor dypt vi kan grave, og Byantikvaren legger føringer for de synlige kulturminnene, sier prosjektlederen.

Mindre trafikk

Gjennom hundreårene er gaten bygget lag på lag, og forskjellige deler av gaten avspeiler datidens vurderinger av ønsker, behov og nytte.

— Kunsten er å beholde de historiske uttrykkene i gaten og samtidig gi den en oppløftning, sier Rogne.

I forprosjektet trekkes biltrafikken frem som et hovedproblem. Det er for mye biler i gaten, men også få alternative veier å kjøre. Derfor anbefales en løsning som kan få bukt med gjennomgangstrafikken, men som likevel gjør gaten tilgjengelig. Færre parkeringsplasser i Vågsbunnen er også anbefalt.

— I dag inviterer Kong Oscarsgate til bilbruk. Vi ønsker at det skal bli lettere for myke trafikanter å ferdes i gaten, sier Fillip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø.

Han forteller at det er helt spesielle utfordringer knyttet til opprustningen.

— Gaten er trang, det er liten plass mellom husene, og det skal være plass til både sykler, fotgjengere og biler. I tillegg er det viktig å ta vare på historien i gaten, sier Rygg.

Frykter lavere omsetning

For butikker, restauranter og kafeer i gaten er oppussingen godt nytt. Men flere er redd for hva langvarig byggearbeid gjør for omsetningen.

— Spørsmålet er om vi overlever frem til arbeidet er ferdiggjort. Det er positivt at det skal moderniseres, men vi er helt avhengig av den daglige omsetningen, og jeg er veldig bekymret for hvordan det blir med byggearbeid helt opptil døren, sier Hang Tran, daglig leder på Red Sun Sushi.

Uviss byggestart

Marit Nordgård, restaurantsjef ved Potetkjelleren, er også bekymret for hvordan arbeidet vil påvirke kundestrømmen, men trekker frem at det er positivt at det etter hvert blir mer tilgjengelig for fotgjengere

— Det er ingen parkeringsmuligheter i nærheten av oss, så vi er avhengig av at folk går. Men ting tar jo ofte litt tid i kommunen, så jeg er redd vi må være tålmodig, sier Nordgård

Ifølge prosjektleder Rogne er det for tidlig å si noe om byggestart.

— Det er noe vi må se etter hvert i prosessen, sier hun.

MER FOTGJENGERE: I den opprustede Kong Oscarsgate ser man for seg at det skal bli lettere for fotgjengere å ferdes. I den nordre delen, fra Vetrlidsallmenningen til Bergen domkirke, er det planlagt noe som heter «shared space». Der skal de vante linjene mellom bilister og fotgjengere. Løses opp.
ANDREA STRØMMEN