— Vi vet at mange er skuffet, men jeg kan ikke tro at noen føler seg lurt. På tildelingsmøtet ble det opplyst at byggetillatelse ikke var innvilget, og at det var risiko for at prosjektet aldri ville bli gjennomført, sier administrerende direktør i Vestbo, Arne Wiederstrøm.

Billige ungdomsboliger

På tildelingsmøtet i mai ble leilighetene ved siden av Åsane senter revet bort i løpet av halvannen time. Aldri før hadde Vestbo opplevd å selge ut et stort prosjekt med så mange leiligheter i løpet av ett eneste tildelingsmøte.

Prisen var nok en viktig årsak til dette. I Åsaneparken Borettslag hadde Vestbo greid å presse gjennomsnittsprisen ned i 25.000 kroner kvadratmeteren. Det gjorde at leilighetene fremsto som meget attraktive for ungdommer.

— Vi har ikke gitt opp å få et nytt prosjekt på samme tomten. Vi har fått utarbeidet en alternativ løsning som nå vurderes av administrasjonen i kommunen. Dersom det lykkes å få dette prosjektet godkjent, vil de som allerede har fått tildelt leilighet i Åsaneparken Borettslag få fortrinnsrett. Jeg kan imidlertid ikke garantere at vi klarer å gi den samme, lave prisen, sier Arne Wiederstrøm til BT.

Kommunedelplanen

Ifølge Wiederstrøm kom de første negative signalene fra kommunen like før tildelingsmøtet 25. mai. Kommunen ga da beskjed om at utnyttelsesgraden på tomten var for høy. Derfor ble leilighetene solgt med forbehold om endelig godkjenning.

— I tillegg til utnyttelsesgraden er det nå også påpekt at størrelsen/utformingen av næringsarealene ikke er i samsvar med kommunedelplanen. Det fremkommer også sterke signaler om at kommunen ikke «liker» prosjektet slik det er utformet, heter det i brevet som er sendt til alle som trodde de skulle få flytte inn i nye leiligheter i Åsaneparken Borettslag.