Byråd for finans, Henning Warloe, bekrefter at en omfattende restaurering og rehabilitering av den vakre middelalderkirken fra ca. 1125 er med i det nye forslaget til bybudsjett som legges frem mandag 7. september. Etter planlegging og etablering av en prosjektorganisasjon av fagfolk, kan arbeidene starte i 2009, og Mariakirken kan fremstå i helt ny drakt i 2011. Byrådet kommer til å foreslå at det bevilges 60 millioner kommunale kroner over tre år. Resten vil staten bidra med gjennom en helt ny støtteordning for middelalderkirker.

— Mariakirken er byens eldste bygning og uten sidestykke i Bergens historie. I valget mellom mange gode formål å bruke penger på, er det ikke vanskelig å prioritere Mariakirken. Skadene på kirken er så alvorlige at det er både riktig og viktig å ta dette løftet nå. Og det er bedre å gjøre det grundig enn bare å flikke på skadene, og la kirken fortsatt forfalle, sier Warloe.

Viktig for hele byen

I går tok byråden for pengesekken i Bergen kommune Mariakirken nærmere i øyesyn. Leder av Kirkelig Fellesråd, Ingmar Ljones, kunne vise ham et nesten 900 år gammelt gudshus i sterkt forfall. Utvendig løsner klebersteinen, og steinbiter står i fare for å rase ut. I vindusportalene på innsiden er soppskadene blitt svært så synlige, og den uerstattelige kunsten er også påført betydelige skader. Ifølge Ljones er restaureringen av Mariakirken svært viktig for både Kirken og hele Bergen by.

— Restaureringsarbeidene må utføres med stor profesjonalitet, blant annet i nært samarbeid med Riksantikvaren og andre eksperter. Derfor må det også nitid planlegging til. Men vi vet jo ikke helt hvilke utfordringer man kommer til å støte på. I slike bygg må man gjerne flytte en stein før man vet hva som ligger bak, sier Ljones.

I hurtigtempo

— Dette blir det mest omfattende kirkelige restaureringsprosjektet i Bergen på flere hundre år. Det sier litt om perspektivet på dette arbeidet. For Bergen er Mariakirken minst like viktig som Nidarosdomen er i Trondheim. Derfor må arbeidene gjøres med samme profesjonalitet og kompetanse som rehabiliteringen av Nidarosdomen. Dette arbeidet skal jo stå seg i nye århundrer. Derfor er det heller ikke bare å sette prosjektet ut på anbud, sier Warloe.

Ljones er svært fornøyd med at byrådet nå fremme bevilgningen til Mariakirken nesten som en hastesak. I mai var en delegasjon fra Bergen i Kirkedepartementet for å drøfte fornyelse av det vakre gudshuset. I juni var en omfattende rapport og kostnadsoverslag over restaureringen klar, og nå åpner altså politikerne pengesekken.

Domkirken neste?

— Av egen erfaring vet jeg at dette er enestående raskt. Kirkelig Fellesråd har hatt et glimrende samarbeid med kommunen, og jeg er stolt av at det nå er vilje til å ta dette løftet. Etter at Bergens Tidende skrev om forfallet av Mariakirken i fjor, har jeg fått utallige reaksjoner fra folk som sier at det er helt nødvendig å ta vare på det klenodiet Mariakirken er, sier Ljones, som har erfaring som tidligere ordfører i Bergen.

Både Warloe og Ljones håper at arbeidene i Mariakirken blir fulgt opp med en tilsvarende restaurering av Domkirken, som også er fra 1100-tallet.