Den 22 år gamle motorsyklisten Stian Emberland (22) fra Haugesund omkom i kollisjonen med kvinnens bil i april 2010. Ulykken skjedde nord for Leirvik på Stord.

Kvinnen, den gangen 76 år, kjørte ut på motorveien der Ådlandsvegen og Vestlivegen går ut på E39.

— Motorsyklisten har kjørt nordover på europaveien, da det kom en bil ut fra en sidevei. Motorsyklisten kjørte inn i denne bilen, sa operasjonsleder Svein Roald Vikse i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt om ulykken den gangen.

Frifunnet i første runde

Senere ble kvinnen tiltalt for uaktsomt bildrap, men frifunnet for det i tingretten. Der var de de to meddommerne som stemte for frifinnelse. De mente bruddet på vikeplikten skyldtes et kort øyeblikks uoppmerksomhet - og så ikke bort fra at hun konsentrerte seg om en trailer som lå bak motorsyklisten.

I ankesaken i lagmannsretten kom dommerne til det motsatte. Der ble kvinnen dømt skyldig i bildrap og fikk 90 dagers betinget fengsel — med to års prøvetid. Den eldre kvinnen måtte også betale 10.000 kroner i bot, men ble frifunnet for kravene om erstatning.Kvinnen anket bildrap-dommen til Høyesterett, på grunn av det hun mente var feil lovtolkning og saksbehandling. Den påståtte saksbehandlingsfeilen var at forklaringen fra et mannlig vitne ble lest opp i lagmannsretten, etter at vitnet hadde dødd. Kvinnen mente dette vitnet var helt sentralt for lagmannsrettens fellende dom, og at forklaringen hans dermed ikke burde blitt lest opp.

- Vitnet var ikke avgjørende

I midten av juli avviste Høyestrett anken. Dommerne mener det ikke har skjedd noen feil lovtolkning, og at forklaringen fra det døde vitnet ikke var avgjørende for dommen mot kvinnen.

Dermed blir lagmannsrettens dom stående.

BT har ikke fått kontakt med kvinnens forsvarer, advokat Sverre Olav Handeland.