Den 22-årige mannen Stian Emberland døde i en trafikkulukke på Stord i 2010. Den 78-årige kvinnen kjørte inn i motorsykkelen hans. Ulykken skjedde på E 39 i Vestliveien.

Kvinnen hadde vikeplikt og er nå dømt for uaktsomt drap. Det skriver BA i dag.

Ubevisst

Avisen siterer også fra dommen. Her kan man lese at: «Ved straffutmålingen legges det til grunn at det er tale om ubevisst uaktsomhet. Uaktsomheten er av en slik karakter at den også omfatter dødsfølgen».

Den 78-årige kvinnen er dømt til 90 dagers betinget fengsel.

«At tiltalte ikke har sett motorsykkelen, kan bare forklares med at hun har vært uoppmerksom», skriver lagmannsretten.

Uaktsomt

Hun får i tillegg en prøvetid på to år, men blir frikjent for erstatingskrav. Årsaken er at hun ikke opptrådte grovt uaktsomt.

BA skriver videre at "store deler av rettssaken omhandlet hvilken fart motorsykkelen hadde i den siktsone kvinnen hadde mulighet til å observere den, nemlig 130 meter". Mens vegvesenet anslo at motorsykkelen kjørte i 70 kilometer, mener vitner den gikk fortere. Uansett burde den vært synlig for 78-åringen, konkluderer Gulating lagmannsrett.