Bergen vil ikke klare den nasjonale målsettingen om full behovsdekning i løpet av neste år, viser byrådets forslag til budsjett for 2006.

Full barnehagedekning blir det først i Bergen i 2007.

Byrådet ønsker at foreldre etter hvert som flere og flere barnehager bygges, skal få mulighet til å velge hvilken type barnehage de ønsker; som friluftsbarnehager og barnehager med fokus på musikk.

Neste år skal det satses på kunstformidling i barnehagen, mener oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V), etter modell fra Den kulturelle skolesekken i grunnskolen.

Bergen har lavest barnehagedekning av storbyene. 64,4 prosent av barna mellom ett og fem år i Bergen har barnehageplass. I Oslo har 71,1 prosent barnehageplass, i Trondheim 75, 9.

Byrådet vil også at opptakssystemet til barnehagene i byen skal bli enklere. Det betyr blant annet at alle barn skal få et søkernummer fra den datoen foreldrene søkte plass. Aleneforsørgere og fremmedspråklige blir ikke lenger prioritert foran andre grupper.