— Vi ser at mange kan verken engelsk eller norsk, men de kan uttale Nygårdsparken. De vet hvor de skal før de kommer til Bergen, og Nygårdsparken er berømt, sier Arne Fjellstad, politiadvokat ved utlendingsavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Mange tatt i Nygårdsparken

Han opplyser at politiet i Hordaland sendte 80 mennesker ut av Norge i 2010 fordi de ikke hadde lovlig opphold i landet. Året etter var tallet 174, i fjor var det økt til 223.

— Hittil i år har vi sendt 251 mennesker ut av landet fra vårt distrikt. De aller fleste er pågrepet i Bergen, og altså svært mange nær Nygårdsparken, sier Fjellstad.

- Svært høyt tall

Ifølge politijuristen er det registrert 1337 saker på årets 251 utsendte i politiets straffesaksregister.

— Det er et svært høyt tall. Vi føler at arbeidet vi gjør er kriminalitetsforebyggende, sier Fjellstad.

Likevel må han og kollegene løslate mange andre utlendinger etter at de er pågrepet og siktet for kriminelle forhold.

Politiet vet ofte ikke identiteten til mange av dem. Da har de heller ikke noe returland å sende dem til.

— Vi må slippe dem til tross for at de er her ulovlig og er siktet for kriminalitet, erkjenner Fjellstad.

I oktober uttransportert vi 27 utlendinger. 19 av dem var utvist, mens 8 ble bortvist. De 27 uttransporterte står registrert med 177 saker i det norske straffesaksregisteret.

Fem sendt ut onsdag

- Hvor bor de i Bergen?

— På gaten eller hos venner, noen overnatter også i tomme hus, forteller Fjellstad.

Onsdag morgen sendte politiet fem mennesker ut av landet. Av dem var tre utvist og to bortvist.

— En ble sendt til Italia, to til Spania og to til Romania, sier Fjellstad.

- Fulgte dere dem ut av landet?

— Nei, alle disse ble sikkerhetsvurdet i forhold til at de kunne reise uledsaget. Politiet fulgte disse fra arresten til flyplassen og så til at de reiste med flyet.

Mye overtid

Politiet i Hordaland har ellers fått ekstrabevilgninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2013. Bestillingen gikk ut på at vi skulle uttransportere 30 utlendinger som er ulovlig i politidistriktet, i tillegg til vår ordinære drift.

— Det målet klarer vi. Ekstrabevilling er ensbetydende med overtidsarbeid for oss som arbeider med dette, kommenterer Fjellstad. Jeg vil berømme mine kolleger som arbeider dag og natt og som ofrer mange helger i dette arbeidet.