Flyet var på vei fra Bergen til Tromsø. Tragedien opplevde bygdefolket som et voldsomt drønn som brøt flyduren klokken 7.00 om morgenen 16. juni 1936. Det var det tremotors sjøflyet LN-DAE Havørn som styrtet inn i en stupbratt fjellvegg på Risnesnipa i Lifjellet i Hyllestad denne junimorgenen for trekvart århundre siden. Flyet hadde 1.500 liter drivstoff i tankene og eksploderte i møtet med fjellet.

Ulykkesflyet var innleid fra tyske Lufthansa av Det Norske Luftfartsselskap. Før tragedien hadde det ifølge NRK Sogn og Fjordane trafikkert kystruten Oslo-Kristiansand-Stavanger-Bergen.

Forsvant i tåken

Havørn tok av fra Bergen lufthavn i Sandviken klokken 6.30. Flyet skulle følge den vanlige passasjer— og postruten til Tromsø. Om bord var mannskapet på fire og de tre passasjerene.

Værmeldingen var ikke den beste, men heller ikke avskrekkende. Siste kontakt med lufthavna var klokken 6.54, og flyet oppga da å være på riktig kurs.

Men flyet lå ikke over Sognesjøen, slik navigatøren trodde, men lenger øst, over Rutledal. Det kunne bt.no fortelle i juni 2008, basert på heftet «Havørn-ulykken» som Ingemar Nordstrand utga i forbindelse med avduking av en minneplate på ulykkesstedet det året.

Vitner har fortalt at flyet fløy lavt, og at det brått endret kurs i vestlig retning samtidig som det begynte å stige. Så forsvant det inn i tåken over Lihesten. Like etter kom et øredøvende brak. Flyet hadde truffet fjellet cirka 100 meter under toppen. Fire av de omkomne lå nedenfor fjellet. Tre lå igjen ved vraket.

Luftfartshistorisk

Ulykken var den første i norsk sivil luftfart med tap av menneskeliv. Tragedien fikk naturlig nok enorm oppmerksomhet, også på grunn av det vanskelige redningsarbeidet i det stupbratte fjellet.

For første gang ble det benyttet fjellklatrere i en redningsaksjon i norske fjell. Og det var svært nyttig. For som Aftenposten skrev dagen etter ulykken: «Det terreng hvor «Havørn» styrtet ned, er det mest ugjestmilde på hele strekningen mellom Bergen og Trondheim.»

17. juni uttalte den internasjonalt kjente flypioneren og oppdagelsesreisende Bernt Balchen i «havarikommisjonen» til Dagbladet:

«Ved den eksplosjon som er inntruffet har det utviklet seg en så sterk varme at metalldelene i maskinen er smeltet sammen med alle de øvrige materialer til en eneste haug som sitter klemt fast inn i fjellet, slik at det er umulig å få den løs uten å bruke dynamitt.»

Rundt 200 personer, blant dem etterkommere etter de omkomne og redningsmannskapene, deltok i minneplateseremonien i 2008.

MINNESTEIN: I 1936 braste sjøflyet «Havørn» rett inn i den nærmest loddrette fjellsiden Lihesten i Ytre Sogn. Ulykken var den første med tap av menneskeliv i norsk sivil luftfart.
PRIVAT