Da Harald V etterfulgte sin far kong Olav den 17. januar 1991, ble han den første norske kongen født på norsk jord på over 600 år.

I dag fyller kong Harald 75 år, og feirer dagen med å ta fri fra jobben. Hoffreporter og kongehusekspert Kjell Arne Totland mener kongen fortjener tittelen som folkekonge enda mer enn sin far – som var kjent som selve folkekongen.

— Kong Harald er en mye mer folkelig konge enn hans far egentlig var. Han er født og oppvokst i Norge, han har gått i vanlig skole, han har tatt militærutdannelsen sin her, og han fant sin hustru her i landet, sier Totland.

Han mener også kongen med valgspråket "Alt for Norge" i stor grad har fulgt med i tiden.

— Han er en mer moderne monark enn hans far var. Det er naturlig – vi har en annen tid i dag enn da kong Olav var monark. Moderniseringen ser vi både i måten kongeparet har lagt opp sin gjerning på, men også veldig konkret på måten de har modernisert slottet. De har bygget opp administrasjonen og virkelig gått bevisst inn for å gjøre kongehuset til en moderne bedrift. En ting kong Olav aldri ville ha tenkt på, og som kong Harald også var skeptisk til, er å få en egen informasjonsavdeling ved Slottet, sier hoffreporteren, som tidligere jobbet for Se og Hør.

- En likandes kar

Han trekker frem kongens gode humør, humor og evne til å ta alt rolig, som de viktigste karakteristikkene hans.

— Han er virkelig en hyggelig, sindig, klok og likandes kar. Jeg tror en av grunnene til at folk liker ham, er at han sier og gjør kloke ting. Folk opplever ham ikke som fjern fra seg selv, sier hoffreporter Totland, og trekker frem måten kongen opptrådte etter 22. juli.

— Talen han holdt etter 22. juli har gjort at han har vunnet mange nye tilhengere av den yngre garde. Jeg ser de skriver "kongen er kul" og slike ting, og det er jo flott.

- Mer moderne enn sin far

Statsviter Carl-Erik Grimstad var soussjef ved Slottet fra 1990 til 1993. Han trekker også frem kong Haralds evne til å være moderne.

— Han er en betydelig mer moderne monark enn hans far var. Jeg tror vel neppe det finnes en person i de kongelige familier i Europa som har vært i stand til å gi sine barn så stor personlig frihet som han har gjort. Om kong Harald hadde vært en erkekonservativ, ikke-lyttende monark, ville utviklingen de siste 20 årene ha vært veldig mye verre for denne familien, sier Grimstad.

Han mener at monarkiet under kong Harald er blitt et slags seremonidepartement underlagt Utenriksdepartementet.

— Den politiske makten i Henrik Ibsens gate 1 er minimal, men den symbolske makten brukes og utnyttes på en måte som hele tiden er i samsvar med offisiell norsk politikk. Slik har det ikke alltid vært.

Festet i Bergen

Kongen kommer sannsynligvis ikke til Bergen i dag, men han har vært på festligheter flere ganger tidligere. Gallerieier Reidar Osen fikk æren av å arrangere Märtha Louises 30-årsdag høsten 2001, noe som brakte med seg kongelige fra hele Europa. Osen holdt det hele hemmelig i trekvart år, før feiringen gikk av stabelen i Galleri Nygaten.

Osen forteller at kongen kom bort til ham med et høflig spørsmål:

— Hvordan er det med røyking? Kan vi røyke her, spurte kongen.

— Selvfølgelig, svarte Osen.

Kongen svarte at han ikke ville ha noen spesialservice, hvorpå gallerieieren kvikt repliserte:

— Er du konge, så er du konge ...