• Det er viktig å ha med seg historien, men det er fremtiden vi skal leve av.

jubileum

ØIVIND ASK oivind.ask@bt.no

Utsagnet kunne kommet fra enhver fremsynt bedriftsleder, men det er Bjørn Kildedal, administrerende direktør i PG, eller Pettersson & Gjellesvik, som ordlegger seg slik.

I januar markerte det tradisjonsrike installatørfirmaet 75-årsdagen med stor fest og honnør på Hotel Norge for 175 ansatte og gjester. I samme anledning ble medarbeidere med lang fartstid i firmaet feiret.

Arbeidsintensiv – Det er folkenes innsats vi lever av, og også i vår bransje er det særdeles viktig å få opp produktiviteten. Elektrobransjen er svært arbeidsintensiv, og 50 prosent av kostnadene våre er lønnsutgifter. Vi er derfor alltid på utkikk etter ny, arbeidsbesparende teknologi.

I 1980-årene skjedde det avgjørende teknologiendringer i bransjen, og i dag «produserer» firmaet like mye med 80 ansatte som med 120 for 15 år siden.

Stabil arbeidskraft – Vi har ansatte med lang fartstid, sier Kildedal som selv har vært i PG i 30 år.

Bjørn Kildedal er etterkommer av Asbjørn Gjellesvik, en av gründerne. Morfar Asbjørn slapp firmaroret i 1967, onkel Asbjørn Gjellesvik jr. fortsatte og Bjørn Kildedal overtok i 1995. I dag sitter han med 70 prosent av aksjene, Siemens har 29 prosent mens Henrik Gjellesvik jr. eier den siste.

Fra 1926 til 1996 hadde firmaet butikk og lager i Vaskerelven/Vestre Torggate, tvers over gaten til BTs nye bygg i Krinkelkroken. I 1979 flyttet firmaet til C. Sundtsgate 52. Flyttingen ga rom for ekspansjon.

Forskningsbygg I dag er firmaet godt i gang med et omfattende oppdrag for Statsbygg/UiB bak Sentralblokken på Haukeland sykehus. Her er betongarbeidene nettopp avsluttet på det nye forskningsbygget for bio/basalfag.

Bygget tar i bruk det siste innen elektrotekniske løsninger hvor det er lagt stor vekt på energiøkonomisering, klima, miljø og sikkerhet.

– Dagens produkter og løsninger blir mer og mer fleksible, eller «intelligente» om du vil. Datateknologien er tatt i bruk også på dette området, og det å styre og integrere de forskjellige funksjonene er derfor blitt enklere og økonomisk forsvarlig å ta i bruk. Vårt mål er selvsagt å benytte de muligheter teknologien gir, og vi har blant annet lagt vekt på å utvikle kompetanse i å designe og bygge integreringsløsninger som sammenknytter flere teknologier, sier direktøren for 75-årsjubilanten.

Tverrfaglig PG har bak seg mange store byggeoppdrag for det offentlige, med vekt på sykehus og sykehjem, men en betydelig del av oppdragsmassen er innen service og vedlikehold.

– Tverrfaglig samarbeid er avgjørende i vår bransje, og vår strategi er å utvikle dette med alliansepartnere, både på automasjon og VVS. Vi har valgt å konsentrere oss om landbasert virksomhet og har derfor ikke vært aktive offshore, heller ikke på eksport, men før de kom så langt prøvde PG seg på en jobb i Russland da markedet åpnet seg der.

– Jeg tror vi holder oss unna Moskva en stund, sier Bjørn Kildedal.

GAMLE TOMTER: Fra 1926 til 1996 holdt PG til i dette huset i Vaskerelven/Vestre Torggate. I 1979 flyttet firmaet til C. Sundtsgate 52.