TOR LEIF PEDERSEN

Veikrysset Strømgaten-Kong Oscars gate er en gullgruve for den norske statskassen. Her syndes det så mye mot trafikkreglene at politiet gjør storfangst hver gang de stiller seg opp for å slå ned på ulovlig kjøring der.

Ved kjøring østover Strømgaten forbi Jernbanen og Kunsthøyskolen, viser to godt synlige skilt at det er påbudt kjøreretning til høyre (mot Kalfaret) i krysset ved Kong Oscars gate. Skremmende mange bilister velger å ignorere påbudsskiltet. Kanskje så mange som 20-30 prosent av bilistene som kommer denne gaten, kjører enten til venstre og nordover Kong Oscars gate eller rett frem og opp Rikard Nordråks gate for å kjøre til venstre i St. Jørgens gate og ned Erik Pontoppidans gate og så nordover Kong Oscars gate.

74 ble tatt

I forrige uke skrev Bergens Tidende om de hyppigste bruddene på trafikkreglene i Bergen. Da varslet seksjonsleder Jan Gunnar Bøe ved trafikk— og forseelsesseksjonen ved Sentrum politistasjon at politiet vil aksjonere mot disse ulovlighetene, ikke minst den ulovlig kjøringen i krysset ovenfor Jernbanen. Det har politiet gjort. I løpet av denne uken er det gjennomført kontroller i flere omganger. Resultatet er oppsiktsvekkende.

— I løpet av uken har vi hatt 4 til 5 tjenestemenn på kontroll i korte perioder for å overvåke dette veikrysset, sier Bøe. - Vi har stoppet folk som enten har kjørt rett frem eller til venstre i krysset. Samlet, effektiv kontrolltid har vært 4 timer. I løpet av disse timene har vi bokført 74 overtredelser av påbudet om å svinge til høyre i krysset, sier Bøe.

«Timepris» på 59.200

— I og med at hver enkelt må betale 3200 kroner for en slik overtredelse, betyr det at de synderne vi har tatt i dette krysset, har forsynt den norske statskassen med 236.800 kroner - en kvart million kroner. Det betyr at hver time vi hadde folk på stedet, rant det inn 59.200 kroner til staten, sier Bøe.

— Hvordan reagerer du på dette?

— Det er åpenbart at folk ikke bryr seg om trafikkskiltene. I tillegg til de 74 vi stanset, var det et stort antall bilister som kjørte ulovlig i krysset. Vi rakk ikke å stanse alle som kjørte ulovlig fordi vi var opptatt med å skrive ut forelegg til de vi hadde stanset, sier Bøe.

— Vi er nødt til å fortsette med å bøtelegge ulovlig kjøring i dette krysset, sier Bøe.

Snikkjøring i boligstrøk

— Snikkjøringen her er omfattende. Dette strøket er ikke beregnet på stor gjennomfartstrafikk fordi det er et boområde med mange boliger, skole og aldershjem. Mange myke trafikanter hører til i strøket og ferdes i gatene. Det er ikke ønskelig med stor biltrafikk i strøket, sier Bøe.

— Veikrysset er slik utformet at det verken er bygget for eller egnet til å tåle trafikk som tar til venstre nordover Kong Oscars gate, sier Bøe.

Politiseksjonsleder mer enn antyder at kontrollene i dette veikrysset kommer til å bli gjentatt i tiden som kommer.

Det blir enda dyrere

— Vi kan ikke se på at det kjøres så mye ulovlig her. Politiet vil fortsette med å bøtelegge bilistene helt til det går opp for den jevne bergensbilist at det er satt opp skilt der, at skiltene har en mening og at dette blir respektert, sier Bøe.

Boten for ikke å følge skiltet som viser påbudt kjøreretning, er etter dagens satser 3200 kroner. Myndighetene har bestemt at denne satsen skal øke fra og med 1. februar. Da vil det koste 4200 kroner å kjøre rett frem eller til venstre i det nevnte krysset ovenfor Jernbanen.

BÅDE OG: Etter at politiet var kjørt fra stedet, kom en bil kjørende - mot rødt lys og rett frem i krysset. De to forseelsene hadde samlet resultert i 7200 kroner i bot.<br/>Foto: TOR HØVIK
ALVORSPRAT: Bilisten er stanset for å ha kjørt rett frem i krysset og må høre politibetjent Atle Heradstveit forteller at det vanker på bot på 3200 kroner.