Disputasen ved Universitetet i Bergen er spesiell på flere måter. Som 74-åring er Otto A. Mikkelsen en av de eldste som noen gang har tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Mens jevnaldrende har gått av med pensjon for mange år siden, har den tidligere kirurgen jobbet jevnt og trutt med doktoravhandlingen.

— Det er mange antikviteter rundt omkring, er kommentaren fra den pensjonerte overlegen.

Fulgt pasienter i 26 år

Otto A. Mikkelsen har undersøkt verdens største materiale av pasienter med krokfingre, Dupuytrens sykdom. Det er også den første studien der pasienter med denne diagnosen og kontrollgruppe er fulgt over så lang tid som 26 år. Materialet teller 15.950 personer. Sykdommen er oppkalt etter den franske kirurgen som rundt 1830 begynte å operere personer med denne diagnosen.

— Utbredelsen av sykdommen er lite kartlagt, og i Norge er forekomsten aldri undersøkt. Det var en mystisk aura over sykdommen. Jeg tenkte at dette ikke kunne forbli ukjent, sier Otto Mikkelsen til Bergens Tidende.

Hjerte- og karsykdommer

Han påviser i sin doktoravhandling en overdødelighet av hjerte- og karsykdommer hos menn som fikk Dupuytrens sykdom, eller krokfinger på norsk, før de var 60 år. Som ung lege jobbet Otto A. Mikkelsen på Hospitalet Betanien i Bergen, og ble oppmerksom på den spesielle sykdommen.

Sykdommen skyldes bindevevsknuter som inntar en bindevevsplate i hånden og fingrene. Dette fører til skrumping, slik at fingrene bøyes. Arbeidet med doktoravhandlingen startet i 1969, i forbindelse med en skjermbildekontroll av befolkningen i Haugesund.

Av de 15.950 personene over 16 år som ble undersøkt, ble det påvist Dupuytrens sykdom hos 901 av dem.

Otto A. Mikkelsen har jobbet som overlege ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og Fylkessjukehuset i Haugesund inntil for fire år siden.

MYTISK SYKDOM: Utbredelsen av krokfinger er lite kartlagt, og i Norge er forekomsten aldri undersøkt. – Det var en mystisk aura over sykdommen. Jeg tenkte at dette ikke kunne forbli ukjent, sier den 74-årige doktoranden Otto A. Mikkelsen.
FOTO: UNIVERSITETET I BERGEN