Fjell og Sund lensmannskontor har frem til 1. november i år, beslaglagt 72 førerkort. 34 førerkort er beslaglagt for råkjøring, mens 38 førerkort er tatt for rus.

Stopper steine striler

— Det spesielle er at av de 38 førerkortene som er beslaglagt fordi føreren har kjørt i ruspåvirket tilstand, så er flertallet ikke beslaglagt på grunn av alkoholkjøring. De fleste er beslaglagt fordi føreren er i narko og/eller pillerus, sier lensmannen Oddvar Ågotnes på Fjell og Sund lensmannskontor til bt.no.

Ikke en eneste gang har polititjenestemenn i Fjell og Sund bommet når de har sendt inn utvidete blodprøver. Flere polititjenestemenn har vært på politiskolen for å bli skolert i å oppdage kjennetegn på annen rus.

— Satsingen gir resultater. Men dette er ikke et Sotrafenomen. Flere og flere kjører i annen rus en alkohol, fastslår lensmannen.

Liker ikke BA-oppslag

— Jeg liker ikke oppslaget i Bergensavisen i dag. Dette er ikke en konkurranse som er styrt av lensmannen. Vi ønsker ikke å ta flest mulig førerkort fra folk, men det bra at tjenestemennene internt følger opp arbeidet for trafikksikkerheten, og får farlige bilførere vekk fra veiene, sier lensmannen Oddvar Ågotnes til bt.no.

Lensmannen understreker at det som varmer hans innerste politihjerte mest, er når de har hatt en stor kontroll og ingen blir tatt.

Mange ulykker på Sotra

Ågotnes forteller at det har vært mange trafikkulykker på Sotra. Derfor valgte de å prioritere mer aktivitet på trafikk.

— Det er ikke det at vi er bedre enn noen andre, men vi lå høyt på ulykkesstatistikken. Da holder det ikke å snakke varmt til folk om å være forsiktige på veiene, da må det hardere virkemiddel til. Vi må være synlige på veiene og kontrollere folk, sier Ågotnes.

Liste på lunsjrommet

Ifølge Bergensavisen henger det en liste på lunsjrommet der politifolkene konkurrerer om hvem som har beslaglagt flest førerkort.

— Er du ikke redd for at folkene dine skal bli fristet til å ta kontroller på steder der det holdes høy fart, men som er strekninger som ikke nødvendigvis er de mest trafikkfarlige?

— Nei, det er jeg ikke. For det første så har jeg aldri sett den omtalte listen, og ikke har jeg spurt etter den heller. Det er ikke snakk om noen premiering av den som tar flest. Dette er noe som er gjort på lunsjrommet. For det andre så diskuterer vi hvor vi bør ha kontroller ut fra hvor det har vært ulykker og hvor folk har kontaktet oss fordi de mener det er trafikkfarlig, slår lensmannen fast.

- Liker det ikke

— Dette liker jeg ikke! Trafikksikkerhetsarbeid skal ikke være en del av en konkurranse. Innenfor Utrykningspolitiet har vi ikke noen slik form for konkurranse. Når det er sagt vet jeg at de jobber hardt og godt på Sotra for å bedre trafikksikkerheten, sier distriktsleder Leon Nordanger i Utrykningspolitiet til bt.no.