Den tidlige reklamesjefen hadde sett frem til å delta som valgmedarbeider 14. september, slik han gjorde for to år siden. Men da han søkte, fikk han skriftlig beskjed om at kommunen nå hadde innført en øvre aldersgrense på 67 år. Den er generell og gjelder for alle.

— Det er klart jeg reagerte, for dette er fornærmende, ja, rett og slett hårreisende! Jeg hadde selvsagt latt være å søke hvis jeg ikke følte meg skikket til å delta. Det er regelrett dilettanteri å være så firkantet fra kommunens side, sier Nordahl Pedersen.

Han nevner at han også er eksamensvakt ved BI, som ikke opererer med så «tåpelige» aldersgrenser som Bergen kommune.

— Og det er minst like krevende å sitte eksamensvakt som det er å være valgmedarbeider, mener han.

Borge Rørvik, som er leder for Norsk Pensjonistforbund, sier at han aldri har hørt om noe lignende som vedtaket i Bergen kommune.

 • Dette er aldersdiskriminerende, for det er jo ganske merkelig å bli satt i bås som ubrukelig før man er blitt 70, mener Rørvik.

«Voksne» eksamensvakter

Personer som har passert 67 år kan på mange områder ha viktige samfunnsoppgaver.

 • I det offentlige kan man arbeide til man fyller 70, bl.a. som høyesterettsdommer. For politikere er det ingen øvre aldersgrense, verken som bystyremedlem, stortingsrepresentant eller som statsråd. Eldste stortingsrepresentant, Inge Lønning (H) er 71 år.
 • Man kan sitte som lekdommer eller jurymedlem i rettsapparatet til man fyller 70 år.
 • Høyskolen i Bergen har ingen øvre aldersgrense for eksamensvakter. Rådgiver Henning Norheim ved avdeling for ingeniørutdanning sier at man riktignok vurderer å innføre en aldersgrense på 80 år.
 • Men vi har flere eksamensvakter over 80 som fungerer meget bra, sier han.
 • Heller ikke BI opererer med noen øvre aldersgrense for eksamensvakter.

— Det viktigste er at de er oppegående, opplyser pressesjef Stein-Oddvar Evensen.

 • Universitetet i Bergen har en regel som sier at man kan være eksamensvakt ut det året man fyller 75 år.
 • Vi har ingen planer om å endre denne regelen, sier førstekonsulent Anne Gjelsvik.

- Rimelig aldersgrense

Valgansvarlig i Bergen kommune, Elin Solberg, begrunner vedtaket om 67 års aldersgrense slik:

 • På bakgrunn av erfaringene fra valget i 2007 innså vi at en del eldre hadde problemer med å gjennomføre en lang valgdag som strekker seg fra tidlig om morgenen til sent på kveld. I år skal dessuten valglokalene ha åpent en time lenger enn tidligere.
 • Det er mange spreke mennesker som er godt over 67. Svein Nordahl Pedersen er ikke den eneste?
 • Nei, selvsagt ikke. Men vi så oss nødt til å sette en grense, og valgstyret aksepterte 67 år som en rimelig øvre aldersgrense. Jeg skjønner at Nordahl Pedersen føler seg diskriminert, men det har overhodet ikke vært meningen å ramme ham.

Alder er for øvrig ikke eneste kriterium vi forholder oss til, men også egnethet ellers, sier Solberg.

Hun opplyser videre at mange hundre valgmedarbeidere er i sving i stemmelokalene. Mange av medarbeiderne er kommunalt ansatte, og en god del er studenter. I løpet av kort tid rekrutterer vi svært mange medarbeidere, og derfor har vi ikke anledning til personlige samtaler med den enkelte.

 • Er vedtaket om 67 års aldersgrense et direktiv fra sentralt hold?
 • Nei, dette er valgstyrets vedtak her i Bergen, sier Elin Solberg.

Kva synest du om saka? Sei di mening her.

Tor Høvik