Om formiddagen lørdag 18. juli 2009 ble bergenseren i slutten av førtiårene stoppet i Osvegen i Bergen. Promille: 1,19.

Saken ble behandlet som en tilståelsesdom i Bergen tingrett.

Tiltalte skal ha gitt en uforbeholden tilståelse. Han skal ha forklart at han kvelden før hadde drukket hvitvin og spist sjømat med noen venner.

Mannen er for tiden uten arbeid. Han har en formue på 18 millioner, og lever av aksjeutbytte.

Retten dømte ham til en bot på 70.000 kroner. Videre ble han ble fratatt førerkortet i to år.