John Lindebotten
Krister Hoaas

Det betyr nemlig at byråden for miljø og byutvikling ligger bra an i forhold til det ambisiøse målet hun satte seg ved innledningen til 2004: — nemlig å bevise overfor Samferdselsdepartementet, når 2004 er over, at passasjertallet på bussene i Bergen har økt.

— Vi er kommet godt i gang, og jeg er optimistisk, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

«Beviset» vil ha betydning for hvor stor pengepremie Bergen kommune kan forvente å få for 2005 til videre utvikling av kollektivtrafikken. 17 millioner kroner i ekstratilskudd ble tildelt Bergen for 2004. Det er nok til å holde bussprisene på samme nivå som i fjor. Idar Sylta i Gaia Trafikk mener at den positive utviklingen for busstrafikken i stor grad skyldes at takstene ikke har økt.

I tillegg blir innføringen av periodekort for barn tillagt en viss betydning. Dette er en utgiftspost som også blir dekket av ekstratilskuddet på 17 millioner kroner.

Men bildet er ikke entydig positivt. I januar gikk passasjertrafikken bitte lite grann ned hos Gaia Trafikk, mens tilbakegangen var på hele 2,83 prosent for HSD Buss sine ruter i Bergen Vest. Derimot hadde HSD oppgang i Arna på 0,36 prosent.

Det var februar måned som vendte statistikken til det positive. Gaia fikk et pluss på 3,8 prosent, riktignok med én dag mer enn normalt, men uansett betyr det en markant fremgang. HSD Buss økte med 2,65 prosent i februar. Det var ikke nok til å oppveie nedgangen i januar, men Frank Aadland i HSD Buss håper likevel at trenden er snudd i positiv retning.

— Nå må vi bare stå på og jobbe videre for å utvikle busstilbudet. I neste uke skal jeg ha et møte med busselskapene der vi skal se på hvilke grep som kan gjøres videre i år og neste år.

— Det virker som om takstfrysen har stor betydning. Da er det vel et naturlig mål for Bergen kommune å fryse takstene også i 2005?

— La meg si det slik; vi har som mål å gi folk et busstilbud med bedre priser og økt frekvens, sier Lisbeth Iversen.

Ikke nok

Det er gledelig at flere reiser med bussen, men for å få ned miljøbelastningen fra veitrafikken er det nødvendig at færre bruker bil, sier Erik Natvig, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, til bt.no.

Og uten at det tas grep, vil biltrafikken fortsette å vokse, tror Natvig.

— Det er nødvendig å vedta en restriktiv parkeringspolitikk for sentrum og slutte å legge til rette for økt bilbruk med veibygging.

Natvig er uenig med miljøbyråd Lisbeth Iversen, som sier at Bergen ligger bra an i forhold til statlige belønningsmidler for økt kollektivtrafikk neste år.

— Det er ikke nok at flere reiser med bussen, men også at veksten i biltrafikken blir mindre. Med den politikken som føres i dag er det vanskelig å se hvordan det kan gå til.