Det er ikke bare butikkene med Dale-gensere og suvenirer som tjener på cruisetrafikken. En del avfallsfirmaer gjør det også bra når Bergen havn fylles med cruiseskip.

— Vi har omtrent halvparten av avfallshentingen fra cruiseskipene på Bergen havn. Så har Norsk Gjenvinning 40 prosent, og BIR ca. ti prosent, sier Terje Olsen i avfallsfirmaet Ragn-Sells til Bergens Tidende.

Svære mengder avfall er det imidlertid ikke snakk om. 700 tonn totalt i fjor sommer, som ble kjørt til forbrenningsanlegget i Rådalen. Terje Olsen regner med en liten økning i år.

— Det vil komme godt over 200 cruiseskip til Bergen i sommer. Vi regner med at en tredjedel av skipene har eget forbrenningsanlegg om bord. Disse har da ikke bruk for container på kaien. Men 120-130 skip vil ha behov for å kvitte seg med avfall.

— Hvor stor omsetning gir dette?

— Ca. en million kroner totalt, for alle som henter avfall. Det ruver ikke så veldig mye når vi sammenlikner med vår årsomsetning på 82 millioner. På den annen side er det greit å ha disse oppdragene om sommeren, som ellers er en rolig periode for oss, når folk er på ferie, sier Terje Olsen.

— Hva med slam fra cruiseskipene?

— Det kommer jo i tillegg. Det er firmaet Vitek som tar seg av slammet, og så spesialavfall, når det finnes. Dette til sammen utgjør en omsetning på en halv million kroner, sier Terje Olsen.