RUNE VALDERHAUGrune.valderhaug@bt.no

– Du har gått stille i dørene, men setter dype spor etter deg, sa biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, da han holdt sin hilsen til den avholdte domprosten.

Og etter gudstjenesten håndhilste Bondevik på hver og en av de mange som stilte i kirken. Da vanket det mange godord, men også noen tårer like innenfor kirkedøren.

43 års tjeneste Bondevik, som fylte 70 år sist uke, blir nå pensjonist etter 43 års sammenhengende tjeneste i Den norske kirke. De siste 11 årene har han vært byens domprost. I sin avskjedshilsen sa biskopen at Bondevik har utført sin preste— og prostetjeneste på en forbilledlig måte.

– Du er kommet veldig nær mange mennesker, bygget menighet, og båret Kristus ut til dem, sa han.

Dype spor Som domprost har Bondevik også vært fast stedfortreder og vikar for biskopen i Bjørgvin. Hagesæther takket ham også for denne tjenesten og sa at det var vanskelig å gi slipp på ham.

– Jeg skulle gjerne hatt deg ved siden av meg også i fortsettelsen. Du har utfylt der jeg selv har manglet noe, vært en eldre bror, og vært nær meg når jeg trengte det. Du har vært trygg i tjenesten, og satt dype spor i mange menneskers liv og i menighetens virke, sa biskop Hagesæther.

Himmelsk overlys Også Bondevik fremhevet møtet med de mange menneskene, da han hilste fra prekestolen.

– Noen dager har vært spesielle, de fleste ganske vanlige. Jeg har fått oppleve en prestetjeneste med himmellys, men også dager med himmelsk overlys fordi Gud har vært trofast og nær, sa Bondevik blant annet.

Domprosten har vært hyllet stort sett hele helgen. Lørdag holdt Bjørgvin bispedømmeråd en mottakelse for om lag 100 gjester med ordfører og biskop i spissen, og etter gudstjenesten i går var flere hundre mennesker samlet til kirkekaffe, der Bondevik blant annet fikk overlevert et bibelsk ikon som synlig takk fra Domkirken menighet.

Les også: "Ukristelig" regjering får ikke utnevnt ny domprost