MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.noFor å få full barnehagedekning, vil kommunen gi nesten alle barnehagebarn i Bergen like mye i kommunal støtte.Bare de 700 ungene som går i bedriftsbarnehager, blir holdt utenfor. 19 barnehager står dermed i fare for å bli nedlagt. Utkonkurrert — Vi kan komme til å prise oss ut av markedet, sier styrer Magnhild Brekke i Sandsli barnehage.Sammen med styrerne Synnøve Hysing-Dahl i Betanien barnehage og Kari Torgersen i Energiparken barnehage reagerer hun voldsomt på byrådets barnehageplan på dette punktet. Planen skal sikre at private og kommunale barnehager får like mange kommunale kroner i støtte.Ett av målene er å bidra til at barnehageutgiftene ikke tar knekken på småbarnsforeldres økonomi. Et annet er å bidra til at det bygges 900 flere barnehageplasser i Bergen, i første omgang. Alle er bergensere Når byrådet teller barnehageplasser i Bergen, regnes også bedriftsbarnehagene med. Dette skjer trass i at disse plassene ikke telles med når politikerne deler ut penger.For alle andre barnehager i Bergen får fra år 2003 flere tusen kroner i støtte for hvert barn. I bedriftsbarnehagene er det foreldrene som må ut med disse pengene, dersom ikke eieren dekker underskuddet.- Denne forskjellsbehandlingen er helt hull i hodet. Ungene i våre barnehager er også innbyggere i Bergen, slik alle andre barnehagebarn er, argumenterer Synnøve Hysing-Dahl. Prisen for barnehageplass i bedriftsbarnehage er rundt 1000 kroner høyere enn en barnehageplass som får støtte fra kommunen. Bedriftsbarnehagene driver etter de samme kravene og forskriftene som andre barnehager. Ansatte har tariffavtale og samme arbeidsforhold som sine kolleger i andre barnehager. Bedriftsbarnehagene har allerede fått merke at foreldre synes prisen er for stiv.I søkerbunken er det stort sett små barn, fordi det er mangel på småbarnsplasser i Bergen. - Dårligere konkurranseforhold vil føre til en enda mer ustabil søkermasse. Til syvende og sist spøker det for hele driften vår, sier Synnøve Hysing-Dahl.

Les også: - Ikke vårt ansvar

URETTFERDIG: Alle barn i andre private barnehager skal få mer penger fra Bergen kommune, bare ikke ungene i bedriftsbarnehagene. Det er utettferdig, mener styrerne Magnhild Brekke, Synnøve Hysing-Dahl og Kari Torgersen.