Stasjonssjef Robert Rastad kjenner ikke til at dette er en organisert aksjon.

Sykemeldingene har pågått siden mandag. Antall syke varierer fra skift til skift. Normalt er det 20-25 ansatte i trafikkavdelingen pr. skift. I trafikkavdelingen jobber innsjekkingspersonell, folk i gaten og bak informasjonsskrankene. Problemene har særlig vært merkbare ved innsjekking.

Robert Rastad sier til bt.no at han regner med at det høye sykefraværet har sammenheng med situasjonen i selskapet. Om lag 1000 Braathens-ansatte står i fare for å bli sparket fordi SAS prioriterer sine egne i det nye bakkeselskapet Scandinavian Ground Service (SGS), som skal ha all bakkehåndtering for SAS/Braathens i fremtiden.

— De ansatte har levd under et veldig sterkt press over lang tid. De siste nyhetene har gjort veldig mange syke, sier Rastad.

Det har vært få forsinkelser på grunn av aksjonene. En del fly har vært opp til 15 minutter forsinket. Verst var det 1. mai. Rastad sier at alle ledere går inn og jobber doble skift og tar sin tørn både i innsjekk og ved gate. Dermed har man klart å opprettholde trafikken.

— I morgentimene i dag er det ingen forsinkelser på grunn av aksjonene, sier Rastad.