7-Eleven ønsker salgsløyve for alkoholholdig drikke, og har sendt en forespørsel til Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Kommunikasjonsdirektør i Reitan Servicehandel, Solfrid Flateby, sier 7-Eleven undersøker mulighetene for ølsalg uten at de har bestemt seg.

– Det handler om å hele tiden utvikle seg, og å undersøke hvilke produkter det er aktuelt for kundene våre å kjøpe. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal selge øl, men det er greit å vite om vi kan det eller ikke, sier Flateby.

— Bransjeglidning

I brevet til Bergen argumenterer 7-Eleven for at de bør få selge øl på lik linje med dagligvarebutikker. Bakgrunnen er at de ønsker å tilby kunden et «fullt» sortiment, slik at kunden i sin helhet kan foreta handlingen her.

I argumentasjonen vises det mellom annet til en «bransjeglidning», det vil si at skillet mellom små dagligvarebutikker som Kiwi, Bunnpris og ICA blir mindre i forhold til 7-Eleven butikker. Et argument er at disse butikkene i økende grad har etablert seg i sentrumsnære strøk, slik at 7-Eleven har mistet et fortrinn.

– Mange dagligvarebutikker har utvidet åpningstidene sine, og de henvender seg i større grad til de samme kundene som tradisjonelt handler i våre butikker, sier Flateby.

Øl i øvre prisklasse

For å kunne opprettholde konkurransen i norsk varehandel, bør dette «urettferdige» skillet oppheves, heter det i brevet fra 7-Eleven.

7-Eleven-butikkene Hui Hjørnet og Torggaten i trekkes frem som eksempel på steder hvor dagligvarehandelen utgjør over 60 prosent. Samtidig understreker Flateby at 7-Eleven ikke skal bli noen dagligvarebutikk.

— 7-Eleven skal fortsette å være en storkiosk. Hvis vi skal selge øl vil vi antakelig tilby et annet sortiment av øl enn det dagligvarebutikkene gjør, sier Flateby.

Prismessig vil disse ølsortene ligge i det øvre sjiktet.

Skal spørre deg

7-Eleven vurderer nå om de skal sende en formell søknad.

– Dersom den blir innvilget skal vi vurdere om det er riktig å bruke plass på alkohol i butikkene våre. Først må vi undersøke hva kundene ønsker, og om det er marked for dette, sier Flateby.

Gro Gaarder, leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune, bekrefter at de har mottatt en forespørsel fra 7-eleven om å selge øl.

— Så langt har vi ikke mottatt noen søknad, og har derfor heller ikke tatt stilling i saken. Dette er uansett en sak som bystyret må avgjøre, sier Gaarder.

Etter at søknad om salgsbevilgning er mottatt, tar det vanligvis en til to måneder før vedtak blir fattet.

Ifølge skjenkesjefen, selger ikke 7-Eleven øl i noen andre kommuner i landet. Bergen vil eventuelt bli det første stedet.

Kontor for skjenkesaker har tidligere fått en lignende forespørsel fra Mix i Kong Oscars gate. Da endte det med avslag.

Skal kiosker kunne selge øl? Si din mening.

ARKIVFOTO: TOR HØVIK