John Lindebotten

Pengene skal benyttes i tråd med kollektivtiltakene i Bergensprogrammet og skal brukes til:

  • Utbygging av kollektivfelt i Kaigaten
  • Lyskryssprioritering for buss i sentrum og langs hovedtraseene
  • Utbedring av busstoppene langs linje 2 for mer effektiv av— og påstigning