MAGNUS VOLLSET magnus.vollset@bt.noFor hver pasient legene har på listen sin, får de 278 kroner i året. En lege med en gjennomsnittlig liste, 1290 pasienter, vil dermed tjene over 350.000 kroner. I tillegg kommer pengene de kan tjene hvis pasientene faktisk blir syke.En lege med maksimalt stor liste, 2500 pasienter, vil få 695.000 kroner i året, i tillegg til ordinær lønn.Dette har ført til at rundt 250 av 300 leger i privat praksis er blitt med i fastlegeordningen. På landsbasis har bare 46 valgt å stå utenfor, viser tall fra Sosial— og helsedepartementet. Du får regningen I alt vil fastlegeordningen koste skattebetalerne 255 millioner kroner ekstra hvert år, sammenliknet med dagens legeordning, viser beregninger fra Helse- og sosialdepartementet.Pengene går til å dekke legelønningene i forbindelse med "stykkprisfinansieringen", at staten har økt summene legene skal få refundert når de arbeider. På toppen av det hele kommer utgifter til Rikstrygdeverket, som har opprettet egne Fastlegekontor i hvert fylke. Flere leger Etter den nye reformen skal alle innbyggere kunne skifte fastlege inntil to ganger i året, samt når de flytter. For at det skal være mulig å velge lege, er det behov for en overkapasitet av legetjenester.I alt ble det opprettet 333,8 nye legehjemler for å dekke dette økte legebehovet. Legedekningen på landsbasis er nå 112 prosent. I Hordaland har legene kapasitet til 16 prosent flere pasienter. I Sogn og Fjordane har de en overdekning på seks prosent.Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå, var hver av oss i kontakt med lege 3,9 ganger i løpet av fjoråret.