— Det må bli slutt på fordommene om at menneskehandel er noe som bare handler om prostitusjon med kvinner som ofre, sier Birgitte Ellefsen, leder i KOM (Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel).

I årsrapporten for 2009 peker barn og menn seg ut som utsatte ofre for menneskehandel i tillegg til kvinner som utnyttes i prostitusjon.

Tallene fra KOM viser at det i 2009 var 69 barn som var mulige ofre for menneskehandel. Den store forskjellen fra annen menneskehandel, er at det hovedsakelig ikke handler om prostitusjon.

I noen tilfeller gir voksepersonene seg bare ut for å være foreldrene, mens de i virkeligheten styrer barnas virksomhet Birgitte Ellefsen, leder i KOM

For liten kompetanse

49 av barna som er registrert er blitt utnyttet til stjeling, tigging og annet tvangsarbeid.

Ellefsen er bekymret for at myndighetene i Norge ikke skal utvikle gode nok metoder til å få med seg omfanget av menneskehandel med barn.

— Bergenspolitiet har vist at de har klart å fange opp en slik sak, selv om Exit-gruppen der i utgangspunktet jobber opp mot prostitusjon, sier Ellefsen og viser til Litauen-saken.

Der har etterforskningen foreløpig avdekket fire mindreårige som skal ha blitt fraktet fra Litauen til Norge for å stjele.

— Generelt er det for lite kompetanse om barn og menneskehandel. Dette gjelder både hos barnevern og politi, sier Ellefsen.

Hun viser til eksempler der barn er blitt tatt for tigging og utenlandske foreldre har lovet barnevernet i Norge at de skal ta seg av barna. I mange tilfeller skjer dette uten at barna blir registrert.

— Dette er gjerne barn som tvinges til å tigge. I noen tilfeller gir voksepersonene seg bare ut for å være foreldrene, mens de i virkeligheten styrer barnas virksomhet, sier Ellefsen.

Menn som ofre

En annen gruppe som også kan glemmes når det fokuseres på menneskehandel er menn.

I 2008 var det 32 menn over 18 år som var under oppfølging som mulige ofre for menneskehandel. Disse mennene er i alderen 18-40 år og Nigeria var den klart mest representerte nasjonaliteten med 16 personer.

-Mennene rekrutteres i hovedsak til prostitusjon. Dette har vært et ganske ukjent felt i Norge, men tallene er forholdsvis store. Utfordringen for myndighetene blir: Hvordan avdekke mannlig prostitusjon og gutteprostitusjon, sier Ellefsen.

Bakmenn og penger

Lederen av KOM-prosjektet mener årsrapporten viser at menneskehandel er et komplekst problem.

Utfordringen er å forstå at menneskehandel kan ta mange former.

— Motivet for dem som står bak menneskehandel er å tjene mest mulig penger. De tilpasser sin fremgangsmåte etter det de kan tjene penger på og som gir liten risiko for å bli oppdaget. De er fullt klar over at seksuell utnyttelse av mindreårige er noe som raskt blir slått ned på, mens tvangsarbeid kan være vanskeligere å avsløre, sier Ellefsen.

— Det gjøres mye godt arbeid rundt omkring i landet, men det er fortsatt mer å hente når det gjelder kunnskap om menneskehandel, mener Ellefsen.