Det er hundre år mellom hver gang kalenderen viser 06.06.06. Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA) har valgt å være føre var og gjøre de som er ansvarlig for norske kirkebygg oppmerksom på datoen.

– Vi ønsker ikke å bidra til at det blir stor oppmerksomhet omkring dette, men gi signaler om en mulig risiko, sier avdelingssjef Øystein Dahle i KA til Vårt Land.

Han ville helst ha forbigått datoen 06.06.06 i stillhet, men innser at det i visse miljøer er en spesiell dato. I en e-post til kirkeverger og menighetsråd har han derfor gjort oppmerksom på risikoen for påtenning av kirker eller ødeleggelser på kirkegårder i tilknytning til datoen 6. juni.

KA har ikke mottatt konkrete indikasjoner på at noe er på gang, men oppfordrer likevel til ekstra varsomhet. Søppeldunker, søppel og annet brennbar materiale må plasseres i trygg avstand fra bygningsfasader, brennbar vegetasjon må fjernes fra bygningsfasadene, dører og vinduer må være låst, brannslokkingsutstyr må fungere og brann— og tyverialarm må være i funksjon.

Flombelysning bør også settes på om nettene, oppfordrer KA, som ber fellesrådene ta kontakt med politi og brannvesen for å drøfte lokale tiltak. Slike tiltak kan for eksempel være organisert vakthold i eller ved kirkene.

RUNE NIELSEN (arkiv)