Etter å ha ventet i 20 år, får Høgskolen i Bergen nye lokaler på Kronstad neste år. Med nye lokaler kommer også en grønn profil — og svært få parkeringsplasser.

— Vi synes det er viktig, som en høyere utdanningsinstitusjon, å ligge i fremste rekke når det gjelder å profilere miljø og vise at vi praktiserer det, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen.

Høyskolen har derfor som utgangspunkt at både studenter og ansatte skal reise bilfritt til campus.

122 parkeringsplasser

De nye lokalene på Kronstad skal huse ca. 6000 studenter og 550 ansatte. I tillegg vil ca. 1000 studenter og 200 ansatte holde til i Møllendalsveien.

På Kronstad blir det bare 122 ordinære parkeringsplasser for bil.

Altså kan i gjennomsnitt færre enn én av 50 velge bilen — i praksis litt flere, da alle studenter og ansatte neppe vil være på campus samtidig.

- Dette blir kaotisk?

— Det er lite, men hele anlegget er planlagt med tanke på kollektivtransport og sykkel. Vi er spente på om det holder i pressede perioder, sier Søgnen.

- Dere regner med at så å si alle vil reise kollektivt?

— Ja, vi har vel ikke så mye valg.

- Mange feilparkerer

I dagens lokaler på Ingeniørhøyskolen i Lars Hilles gate har det vært mye problemer med parkeringen. BT skrev om en feilparkering utenom det vanlige i oktober i fjor.

— Det er mye feilparkering her, rett og slett fordi det er få parkeringsplasser. Det skjer fra tid til annen at ansatte ikke kommer seg ut fordi de er innesperret, sa Håvard Skibenes, gruppeleder ved ingeniørutdanningen.

BT har tidligere omtalt parkeringsstriden rundt Sparebanken Vests nybygg, og at Bergen er den strengeste parkeringsbyen i landet.

— Dette med få parkeringsplasser er ikke spesielt for oss. DNB skal inn i et stort anlegg i Solheimsviken, og de har en lignende utfordring. Hadde vi planlagt Kronstad i dag, ville vi fått enda færre plasser, sier rektor Søgnen.

Opprinnelig var det planlagt 148 parkeringsplasser for vanlige biler på Kronstad, men 16 av dem er gjort om til sykkelparkering og ti forbeholdt el-biler.

Over 1000 sykler

Syklistene har derimot gode kår. Det nye campus-området på Kronstad kan huse over 1000 sykler, der omtrent en tidel står under tak. Høyskolen har også søkt kommunen om få å bygge tak over flere sykkeplasser.

Det er også planer om å bedre sykkelveiene til og fra Kronstad og øke kapasiteten på kollektivtransport før studenter og ansatte flytter inn i august 2014.

Den grønne profilen er et ledd å bli såkalt miljøfyrtårn, et sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar.

— Vi tenker at det er god markedsføring, og at det stemmer bra med planene om en «grønn» campus. Vi skal inn i et miljøbygg med høy energieffektivitet, med kollektivtransport rett ved døren og stor kapasitet på sykkelparkering. Å bli miljøfyrtårn er et naturlig mål, og innen rekkevidde, sier Søgnen.

EL-SYKLER: Høgskoledirektør Audun Rivedal og rektor Ole-Gunnar Søgnen prøver de nyinnkjøpte elektriske syklene, som skal brukes til transport internt på campus.
Ragnhild Osnes Olsen, HIB