Fra ettiden i dag var 650 husstander sør i Øygarden og hele Turøy vært uten strøm. Ingen visste når strømmen villle kobles inn igjen, på grunn av streik blant BKKs arbeidere.

Nå er det blitt gjort en reparasjon på tross av streiken.

— Strømmen er nå koblet inn igjen, sier Tonny Nundal, konserndirektør i BKK.

Det er ikke snakk om streikebryteri.

— Det var et smolteanlegg for fisk som fikk innvilget en søknad. Det var altså fare for dyrehelse om strømmen ikke kom tilbake. Jeg har fått opplyst at det er fire naust som ikke er koblet inn igjen, som vi ikke har mulighet til å koble inn. De 646 andre husstandene har fått strømmen tilbake, sier han.

900 i streik

200 ansatte i BKK, organisert i El- og IT-forbundet, er ute i sympatistreik for de ansatte i Atea, som ikke har tariffavtale. - På grunn av streiken kan man ikke gå inn og reparere feil, med mindre det skulle bli innvilget en søknad om dispensasjon. For at det skal skje må det være fare for liv og helse, eller at store materielle verdier kan gå tapt, sier Øystein Økland, kommunikasjonsrådgiver i BKK.

— Her har altså en søknad blitt innvilget på bakgrunn av fare for dyrehelse.

Tilsammen er det 900 som streiker, opplyser Hans Felix, forbundsleder i El- og IT-forbundet.

— Det er ingen forhandlinger og ingen kontakt mellom oss og Atea. Vi håper at det ikke blir en langvarig streik, men slik det er nå, er det helt fastlåst, sier Felix.

- Helt hårreisende

Henning Øvreås fra Torsvik er en av de som mistet strømmen i flere timer. Han mener det er kritikkverdig at en sympatistreik rammer tilfeldige familier.

— Jeg synes det var en helt hårreisende situasjon. Vi fikk for eksempel ikke laget middag, og det var svært usikkert når strømmen ville komme tilbake, sier han.

— Det er beklagelig at dette rammer en uskyldig tredjepart, sier Felix i El- og IT-forbundet.

— Samtidig er streik et lovlig virkemiddel, og det er vanskelig å unngå at slike ting skjer, sier han.

Kan ramme flere

Økland utelukker ikke at flere vil miste strømmen.

— Det kan absolutt skje at dette vil ramme flere husstander, sier han.

Lignende situasjoner har oppstått i Vestfold og Troms, men i noe mindre skala.

— Dette er ikke en ønsket situasjon, sier Økland. Han oppfordrer til å ringe BKK på telefon 05123 om det skulle foreligge fare for liv og helse på grunn av strømmangel.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

FLAKS MED LAKS: Frustrerte beboere på Øygarden ble rammet av streik i El- og IT-forbundet, men så ble strømmen koblet inn igjen - på grunn av en klage fra et oppdrettsanlegg.
ØYSTEIN VIK