Det har gått hardt for seg i løypene denne påska. Torsdag kveld hadde Hordaland Røde Kors Hjelpekorps registrert 61 skadar.

– Det er meir enn dei to siste åra, seier Jarle Ro, vaktleiar ved informasjonssentralen til Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

I fjor påske var det dårlegare ver. Då held folk seg inne, og det blei færre skadde i fjellet.

– Skadenivået er omtrent som det pleier å vere når det er nokolunde pent ver, seier Ro.

Les også: Stengte veier og sterk vind i fjellet

Fleire fartsentusiastar

Det er brot og forstuingar som dominerer skadebiletet, og dei fleste ulykkene skjer i skianlegga. Ro forklarer brotskadane med at det har vore ganske hardt dekke i løypene. Dessutan har folk blitt råare i utforbakken.

– Vi trur også at folk har fått betre utstyr som gjer at dei får større fart i løypene, seier Ro.

Så langt i påska har det vore åtte leiteaksjonar i fylket.

– Det er eit høgt tall. Måndag og tysdag hadde vi ein del trøkk på det på grunn av veromslaget. Folk fann ikkje vegen, seier Ro.

Trass i mange leiteaksjonar, er det ikkje meldt om omkomne eller alvorleg skadde.

Full trøkk i morgon

Ro har inntrykk av at påsketuristane er flinke til å bruke hjelm og anna tryggingsutstyr i påskefjellet.

– Vi har hatt lite hovudskadar, seier han.

Etter to innedagar, ventar Røde Kors fullt trøkk på fjellet igjen i morgon.

– Det ser ut til at det er stor utfart dei dagane det er fint ver. I morgon blir det fint ver igjen, og då toppar nok aktiviteten seg, seier Ro.

– Har du eit godt råd til dei som skal på fjellet?

– Ta omsyn til at det er tidleg påske i år, og at det framleis er vinter i fjellet. Kle deg godt og vær førebudd på å tilbringe nokre timar ute viss noko skulle skje.

TRAVELT: Røde Kors har mange beinbrot å ta seg av i påska.
Schrøder, Tor Erik