Nærings— og handelsministeren Sylvia Brustad har utpekt fire pilotprosjekter som får tildelt støtte for å lage attraktive pakketilbud til turister.

Prosjektene får 600.000 kroner hver.

Finse har fått gjennomslag for sitt prosjekt «Ice and Fjord Mountains».

De andre prosjektene som får støtte er Finnmark, Fredrikstad og Polarsirkelen.