ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no

— Det er ingen tvil om at vi er blitt bestjålet i mange år. Spørsmålet er hvor mye, og hvem som står bak, sier Hansas personaldirektør, Sigurd Teigen.Interne tall for 1998 og 1999 viser at Hansa betalte rundt en million kroner i avgifter for øl de ikke vet hvor ble av.- Det er rett at vi hadde et udokumenterbart svinn i denne størrelsen, bekrefter Teigen.

Svinnet gikk ned I fjor, etter at bedriften mente å ha avslørt omfattende tyverier fra de ansatte, gikk svinnet ned.Hansa må betale alkoholavgift for alt ølet som blir produsert. Det spiller ingen rolle om varene kommer frem til butikker eller skjenkesteder.Bryggeriet foretar månedlige avgiftsoppgjør overfor Tollvesenet. På månedsoppgavene aksepteres det en svinnandel på pluss minus en halv prosent. For året under ett aksepteres det imidlertid ikke noe svinn.

60.000 liter øl borte Avgiften for Hansas ølprodukter var i 1998 og 1999 ca. 15 kroner literen. Hansas egne beregninger viser at det disse to årene på uforklarlig vis forsvant ca. 60.000 liter øl - eller ca. 120.000 halvliterbokser. Det tilsvarer over 80 paller.- Dette er altfor mye, sier personaldirektør Teigen.Noe av svinnet kan ha en naturlig forklaring, men bedriftsledelsen er ikke i tvil om at svært mye må tilskrives nasking og stjeling fra de ansatte.

Ukultur I retten i går ble det lest opp forklaringer fra vitner som skal ha fortalt privatetterforskerne at de kjenner til øltyverier i stort omfang flere år tilbake i tid.Det er i det hele tatt tegnet et bilde av Hansa som en bedrift det har vært lett å forsyne seg fra. Ansatte har tatt med seg hjem alt fra en og annen flaske i ny og ne, til sekspakninger og hele brett med ølbokser før helgen. Dette skal det mer eller mindre ha vært sett mellom fingrene med. Flere ansatte har hatt mistanke om at større kvanta øl har forlatt bedriften om kvelden og natten.

Stolte på de ansatte - Vi har skjermet produksjonsområdet vårt på Kokstad for inntrengere, og stolt på at vi har hatt lojale medarbeidere, sier Sigurd Teigen.- Har ikke det vært litt naivt? - Vi har en produktstruktur som gjør det umulig å kontrollere hvor hver eneste dråpe tar veien. Vi forventet dessuten at vi kunne ha tillit til våre ansatte.Kontrollen skjerpetEtter at bedriftsledelsen kom over det den mener er grove tyverier foretatt av ansatte, er den interne bedriftskontrollen blitt betydelig skjerpet.- Vi har montert flere overvåkingskameraer på området vårt. Vi mener nå at vi er godt dekket mot tyverier, men intet system kan bli helt vanntett, sier personaldirektør Teigen.

Les også: Forsvant gjennom hull i gjerdet - Jeg er helt uskyldig