Størrelsen på villreinbestanden på Hardangervidda er det svært vanskelig å ha sikre oppfatninger om. Flytellinger er en indikasjon, og kalles derfor minimumstelling. I alle år har det vært stor uenighet om størrelsen på denne største villreinbestanden i Europa.

Sekretær for villreinutvalget på Hardangervidda, Svein Erik Lund, sier til Bergens Tidende at tellingen i å ble gjennomført med fire fly som avsøkte villreinområdet med 3 km avstand. I tillegg ble det benyttet noe bakkemannskap til rekognosering i enkelte randområder.

52 flokker funnet

— Totalt ble det funnet og fotografert 52 forskjellige flokker med til sammen 4668 dyr, forteller Lund.

— Dette er et minimumstall på bestandsstørrelse da en del dyr alltid vil bli oversett på slike tellinger, noe kontrolltelling også viste ble gjort. Hvor mange dyr som kan være oversett, er det ikke mulig å fastslå. Men sammen med andre gjennomførte tellinger kan det gjøres en vurdering av sannsynlig stammestørrelse, sier Lund.

— På tilsvarende tellinger i mars i fjor ble det funnet 5300 dyr. Ut fra en helhetlig vurdering av disse tellingene, kalvetellingen i fjor sommer og vinterens telling, synes det lite sannsynlig at det er mer enn 6500 dyr på Hardangervidda i vinter. Trolig er bestanden et sted mellom 5500 og 6500 dyr, sier Lund.