Les hele rapporten her!

Den fryktede epidemien høsten 2004 rammet trolig mellom 4000 og 6000 mennesker, hvorav 1400 er sikre diagnostiserte sykdomstilfeller. Opptil 400 pasienter sliter fortsatt med langtidsplager, går det frem av funnene som ble presentert i dag.

Byrådsleder Monica Mæland mottok rapporten og lovet å lese grundig gjennom den.

— Dette ansvaret tar vi så alvorlig som mulig. Både vi og andre kommuner må lære av det som skjedde i Svartediket høsten 2004, sa hun.

Smittekilden Forskningssjef i SINTEF Vann og miljø, Bjørnar Eikebrokk, har undersøkt og vurdert årsakene til utbruddet.

Konklusjon: Den utløsende årsaken til mareritt-epidemien som tusenvis i Bergen har hatt befatning med, var utette avløpssystemer knyttet til bebyggelsen ved Knatten, Starefossen og Tarlebøveien.

— Ansvaret for å overholde forskriftene ligger på Bergen kommune, som eier av vannverket. Samtidig er det klart at at tilsynsmyndighetene kunne pushet bedre på, sier utvalgsleder Eikebrokk.

Han tror ikke forholdene har vært spesielt ille i Svartediket.

Utbruddet kunne vært oppdaget to til fire uker tidligere, mener ekspertkommisjonen. Dersom bestemmelsene i de til enhver tid gjeldende drikkevannsforskrifter hadde vært fulgt, kunne krisen var avverget, heter det i kommisjonens rapport.

Den mener også at kommunikasjonen mellom legene og helsemyndighetene ikke var bra nok. "Lite effektiv," er begrepet som brukes i rapporten.

Ekspertene understreker likevel at etter utbruddet ble konstatert, ble krisen håndtert på en god måte.

- Kan skje igjen SINTEF-sjef Eikebrokk advarer mot at liknede utbrudd kan oppstå også andre steder i Norge.

— Bare 65 til 70 prosent av de store vannverkene i Norge er godkjente. Det er forunderlig, og viser at her er det store unnlatelsessynder i norske kommuner. Vi tror Giardia-epidemien kunne kommet andre steder i Norge også. Det var relativt tilfeldig at den kom i Bergen, sier Eikebrokk.

Utvalget peker likevel på at Svartediket var ekstra utsatt på grunn av topografien og fordi det er boligområder så tett på råvanninntaket.

I 2007 står det nye vannverket i Svartediket klart. Dette betyr bedre hygiene og bedre kvalitet på vannet, ifølge kommunen.

Utvalget advarer likevel mot at dette brukes som argument for å tillate forurensende aktiviteter, bygninger og installasjoner i nedslagsfeltet.

PS! Møt Bjørnar Eikebrokk på BTV klokken 17.30.

KNUT STRAND
PÅL ANDREAS MÆLAND (mms)