— Dette vil få betydelige konsekvenser for kommunens drift, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

— Vi arbeider med å vurdere om tilsynsordningene og SFO-tilbudet som alt er etablert kan fortsette, og om det er mulig å gi tilsvarende tilbud på skoler og barnehager som nå blir i rammet. Dette må vi imidlertid komme tilbake til i ettermiddag, sier Rastad til bt.no tirsdag morgen.

Det er videre en rekke tjenester som vil bli ytterligere berørt av en opptrapping av streiken. Blant annet må aktivitetsnivået ved Ulset sykehjem og Arna helseheim reduseres.

Utekontakten rammes

Fellesorganisasjonen tar ut 23 nye medlemmer i streik onsdag. Totalt blir da 80 medlemmer av Fellesorganisasjonen i streik.

— Dere er ikke spesielt synlige i denne streiken?

— Alle har en tante på sykehjem eller et barn i skolen, men det er ikke alle som har en lillebror i fosterhjem. Det kan forklare hvorfor vi har vanskelig for å nå frem i media, sier Renathe Øen i FO-streikekomiteen til bt.no.

- Og nå trapper dere opp?

— Vi vil nå ta ut barnevernkontakten i Bergenhus og Ytrebygda bydeler og 17 medlemmer i barnehager og skoler. I tillegg blir hele tjenesten med oppsøkende virksomhet i Utekontakten rammet, sier Renathe Øen

Akuttberedskapen i barnevernet er ivaretatt under streiken.

— Det minste de kan gjøre for å bedre forholdene i barnevernet og beholde fagfolkene, er å blant annet å gi oss en anstendig lønn, sier Øen.

Sjefene jobber

I rådhuset er det stille og mørkt. Kommunale direktører utfører de aller mest nødvendige arbeidsoppgavene mens streiken pågår.

— Dette er en viktig arbeidsoppgave som vi ikke legger så mye merke til i det daglige, sier kommunaldirektør Arne Mikael Landro. Sammen med nestleder på sin avdeling, Britt Nordgreen, sorterer han over 1.000 brev og aviser som kommer inn til rådhuset daglig. De tre som arbeider på avdelingen er i streik. Det samme er 2.400 andre kommuneansatte. Fra onsdag øker antallet streikende til 6.000.

— Vi klarer ikke jobben 100 prosent, så de som sender brev til kommunen i disse dager, bør kontrollere at de er kommet frem når streiken er over, sier Landro.

I rådhusets resepsjon sitter informasjonsdirektør Robert Rastad og svarer på spørsmål og slipper folk inn og ut av bygget. Sentralbordet, som er stengt, og resepsjonen ligger under hans avdeling. Derfor har han anledning til å utføre resepsjonsjobben når han har tid.

Pål Engesæter
Pål Engesæter
Pål Engesæter