Etter mange år med slapp kontroll og lite oppfølging, har Hordaland politidistrikt etablert et nytt og strammere regime rundt byens dørvakter. Årsaken er dels BTs artikkelserie om dørvaktbransjen i desember i fjor, dels politiets egne kont-roll av 21 utesteder samme måned.

— Vil straffe alle lovbrudd

— Den gang anmeldte vi ingen. Men nå er «prøvetiden» over. Fra nå av vil vi anmelde og eventuelt straffeforfølge alle overtredelser, sier politiinspektør Øyvind Tenold, sjef for forvaltningsavdelingen i Hordaland politidistrikt.

Under kontrollene i desember fant politiet frem til at 16 av de 82 kontrollerte dørvaktene ikke hadde godkjenning. Politiet fant også mangelfulle vaktlister og en rekke dørvakter uten identitetskort og synlig vaktbevis. Bare 27 av dør-vaktene hadde alt i orden.

— Alarmerende, overraskende og direkte nedslående, sa Tenold den gang. Det er utestedene som først og fremst vil bli holdt ansvarlig for «uorden» i døren. Det begynner med bøter, men i verste fall setter selskapene bevillingen sin på spill.

- Ikke ulovlig med balltre

Denne uken får samtlige utesteder med krav om godkjente dørvakter brev fra politiinspektør Tenold, der han forklarer konsekvensen av lovbrudd.

Hovedregelen er at en godkjent dørvakt ikke kan ha straffereaksjoner for visse typer kriminalitet de siste fem år. Men i spesielle tilfeller kan også personer uten straffereaksjon miste sin godkjenning.

— Også anmeldelser, eller at noen åpenbart er uskikket, kan være grunn til å trekke inn godkjenningen til en vakt. For eksempel: Det er ikke ulovlig for en dørvakt å ha et balltre under armen. Men det er ikke ønskelig atferd for dørvakter, sier Tenold.

I utgangspunktet gjelder kravene til godkjente dørvakter kun for utesteder som formelt er pålagt det av politiet. Tenold går imidlertid et skritt ekstra.

— Vi vil ikke nødvendigvis godta at dørvakter med voldsdommer, eller andre pletter på rullebladet, vokter døren på utesteder uten krav om godkjente vakter, sier han.

SJEKKER 600 DØRVAKTER: I Bergen er det 600 dørvakter. Nå sjekker politiet rullebladet til samtlige. <br/>ARKIVTEGNING: SVEN TVEIT