Bergen tingrett dømte i dag mannen til fengsel i 60 dager, hvorav halvparten ble gjort betinget. 55-åringen, konen og en nabo av paret forklarte seg i retten. Konen sa seg villig til å forklare seg, til tross for at hun ikke ønsket at ektemannen skulle dømmes til fengsel. De to bor fortsatt sammen.

55-åringen forklarte i retten at paret hadde hatt problemer i forholdet i mange år, og at dårlig økonomi var en av årsakene til problemene. Han erkjente å ha vært voldelig ovenfor konen sin. Voldsutøvelsen skal hovedsakelig ha skjedd mens mannen har vært påvirket av alkohol.