I tillegg til de 60 som må gå i Møvik, mister 150 mennesker arbeidet på trøndelagsøyen Frøya. Marine Harvest oppgir historisk lave laksepriser og en sterk krone som årsak til nedleggelsene i Fjell.

Primærforedlingen, slakting og produksjon av rund laks, flyttes til andre anlegg i Norge. Ulvan i Hitra kommune og Hjelmeland i Rogaland kan vente seg nye arbeidsplasser.

— Tidligere effektiviseringstiltak har gitt resultater, men det har ikke vært tilstrekkelig til å snu Marine Harvest til en lønnsom virksomhet, sier Marit Solberg, administrerende direktør i Marine Harvest Norway.