JØRN-ARNE TOMASGARD

— Det er en jevn økning fra år til år. Erfaringsmessig går tallet på arbeidsledige lærere noe ned når skoleåret får satt seg, men i år er vi usikre på hvilke utslag vi får etter innføringen av den nye reformen, sier seksjonssjef Ole Sæle ved Aetat i Bergen.

Arbeidsledigheten blant lærere på nasjonalt plan er nå omkring ni prosent høyere enn på samme tid i fjor, til tross for at antallet elever har økt. 4850 lærere er ledige på landsbasis, ifølge Sæle.

Reform bekymrer

Den nye reformen som gjør seg gjeldende dette semesteret som en følge av stortingsmeldingen «Kultur for læring», fører til at klasseinndelingen forsvinner til fordel for basisgrupper på tvers av klasser og trinn. Skolene skal selv bestemme størrelsen på gruppene, men det heter at de ikke skal være så store at det går ut over kvaliteten på undervisningen. Mange foreldre frykter at det er nettopp det som skjer.

Lederen i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland, er ifølge NTB overrasket over økningen i ledigheten. Hun sier at det at flere skoler organiserer elevene i grupper, skulle tilsi økt behov for lærere. I tillegg er det nå høyere timetall i barneskolen.

Den nye kontaktlærerordningen i videregående skole betyr at en lærer kan få ansvaret for hele 60 elever, slik Bergens Tidende skrev denne uken. Det opprører både lærere og elever. Man frykter færre lærere i skolen.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er langt fra fornøyd med situasjonen:

— Det er en systematisk nedskjæring av lærerstanden, antall skoler og nå sist antall klasser - kall det gjerne basisgrupper, skriver de i en pressemelding.

Vil ikke vente i fem år

Innen fem til ti år forteller prognosene at det skal bli mange ledige lærerstillinger.

— Men hvem kan be nyutdannete stå med luen i hånden i fem til ti år, ventende på at en lærerjobb plutselig dukker opp? undrer pedagogstudentene.

— Jeg skjønner veldig godt at det ikke vil vente på jobbe så lenge, sier Sæle.

Økningen i antall ledige lærere i Hordaland i juli er på åtte prosent sammenliknet med juli i fjor. I Sogn og Fjordane er prosentøkningen 29.

Mens ledighetstallet for lærere i Hordaland var 513 i august i fjor, gikk det ned til 341 i september.

— Jeg tror tallet vil gå ned i år også, men det er vanskelig å si om det blir så mye som i fjor. Klart vi ser hvordan det offentlige vil spare penger, sier Sæle.

Tallene er knyttet opp mot personer som har registrert seg som arbeidssøkere til undervisningsarbeid, det vil si de er faglærte.