Men Sunnhordland tingrett gir grunneigaren på Tysnes medhald i at avtalen kan seiast opp, sjølv om bergensarane har fått nytta parkeringsplassen sidan 1971.

Retten meiner som grunneigaren at avtalen om parkering berre var mellombels og kunne seiast opp når som helst.