I går falt matte-sensuren, og 58 av de 91 som gikk opp til eksamen kom gjennom prøvelsen 15. juni. — Normalt - I alt 11 lærerstudenter trakk seg fra eksamen, 22 av de 80 som møtte fikk strykkarakter, sier seksjonsleder Jon Henjum til Bergens Tidende.Om man regner strykprosenten i forhold til de lærerstudentene som møtte frem blir den 27,5.- Det vil jeg kalle normalt, sier Henjum.Som tidligere omtalt i BT var strykprosenten i matematikk ved lærerutdanningen i Bergen 52 i vår, i Tromsø hele 83 prosent. Flere av dekanene ved lærerutdanningen har uttalt at nivået på lærerstudentene i matematikk er skremmende lavt, og at man kan få ståkarakter i matte selv om man verken kan korte en brøk eller regne prosenter av et tall. Og med «stå» på vitnemålet har man fått klarsignalet som matte-lærer i skolen, selv om man altså ifølge egen eksamensbesvarelse våren 2001 ikke kan regne så mye at det gjør noe.- Det er likevel viktig å få frem at mange har jobbet godt med faget matte, sier Henjum som ved en rask oversikt fastslår at det nok er flere karakterer oppe på 3-tallet enn på 2-tallet også i Sogndal. Og man står på 4,0. Så vidt.