Plassen ble kalt Kronstadtorget på folkemunne, men fikk sitt offisielle navnet Danmarks plass i 1946 til ære for Danmarks humanitære innsats under andre verdenskrig. Den særpregede bebyggelsen rundt ble oppført i 1938-40 og er tegnet av arkitekten Ole Landmark. Husene hadde butikker på gateplan, og boliger i de øvre etasjene

Arkitektkonkurranse

I 1937 vant Landmark en arkitektkonkurranse for utforming av plassen, men til arkitektens store skuffelse ble bare deler av planen gjennomført.

Prosjektet ble overtatt av arkitekt Einar Oscar Schou. Han bygget de to L-formete blokkene mot Ibsens gate og det nye torget. Det planlagte tårnet ble droppet, og byggene fikk mer funkispreg. Søylen måtte vike for et rundt trikkestopp midt på plassen. Passasjerene måtte krysse biltrafikken for å komme til trikken.

Mot vest, mellom Fjøsangerveien og Solheimsgaten, oppførte BOB i 1963 fire høyblokker. Den opprinnelige bebyggelsen var preget av forfall og dårlig standard. I løpet av 60— og 70-tallet var hele området sanert og det ble oppført moderne boligblokker og forretsningsbygg.

Allsidig idrett

På østsiden ligger Krohnsminde idrettssplass. Utbyggingen av området startet allerede på 1930-tallett, men på grunn av andre verdenskrig ble prosjektet ble forsinket.

Idresttsanlegget ble ikke åpnet før i 1947. Idrettsplassen ble brukt til en rekke idretter. Utover friidret, skøyteløp og fotball ble det arrangert speedway, skirenn, boksekamper og hundeløp der.

IKKE GJENNOMFØRT: Arkitekt Ole Landmark sin visjon for Danmarks plass.
ANDRE TIDER: Passasjerene måtte krysse biltrafkken for å nå trikkestoppet som lå midt i rundkjøringen.
Birkhaug & Omdal
VEMODIG: Mange hadde nok sett at miljøeti Solheimsgaten hadde blitt bevart.
Birkhaug & Omdal
SPEEDWAY: Krohnsminde ble også brukt til kappkjøring med motorsykkel
Birkhaug & Omdal
Odd Martinsen (til venstre) går mot Gjermund Eggen på Krohnsminde 28. mars 1966.
Birkhaug & Omdal