En regelendring vil primært gå ut over eldre leietakere. Eldregeneral Helga Sellevold maner til opprør.

Det er bare uker siden halvparten av de berørte fikk beskjed om at bostøtte var innvilget for 2004. Så vedtok politikerne en regelendring som sier at alle med formue på over 50.000 eller 75.000 er for velstående for en slik støtte. Kommunen regner med å spare fem millioner kroner på årsbasis.

— Dette vil primært ramme eldre med penger på bok og noen funksjonshemmede, sier boligsjef i Bergen kommune, Tor Jørgen Tofte. Han forklarer at det er likningen som legges til grunn for avgjørelsen. Det kan for eksempel bety at en bil og ingen gjeld kan føre til formue.

Maner til opprør

Vedtaket får Helga Sellevoll til å se rødt. Hun oppfordrer nå alle som har i overkant av 50.000 kroner i banken om å ta ut sparepengene, og legge dem i bankboks for å hindre at de blir fratatt den kommunale bostøtten.

Hun er i harnisk over de nye reglene. Sellevold mener nedskjæringen særlig rammer minstepensjonister.

— Jeg er klar over at jeg oppfordrer til sivil ulydighet, men mange minstepensjonister er alt i en umulig økonomisk situasjon. At mange skrøpelige og syke eldre nå blir fratatt boligstøtten, gjør situasjonen enda verre. Derfor bør de som rammes hardest usynliggjøre formuen sin, sier Helga Sellevoll, som i årevis har stått i spissen for «Kamp for de eldre».

Penger på bok

— Er det så urimelig at de som har flere titusen i banken må klare seg uten bostøtte?

— Disse pengene kan være den eneste forsikringen mange har hvis noe uforutsett skulle inntreffe. Jeg synes synd på de stakkars eldre som har spart 50.000 kroner og nå risikerer en voldsom økning i boutgiftene. Det er ydmykende, sier Sellevoll.

Hun understreker at oppfordringen hennes om å ta ut penger av banken retter seg mot dem som ligger litt over formuesgrensen på 50.000 kroner.

Bente Simonsen i Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen mener 50.000 kroners-grensen er satt urimelig lavt.