— Å gi penger til en dusør, viser evne til empati og evne til å ta avstand fra denne typen handlinger. Dette er fine menneskelige egenskaper. Men det er grunn til å være bekymret dersom disse egenskapene blir brukt på kjæledyrene og ikke på mennesker, sier Paul Leer-Salvesen. Han er teolog og professor i etikk.

— Ser vi til USA, er det en tendens til å heve kjæledyrenes verdi. Det finnes egen kirkegård og begravelsesbyrå for dyr. Satt litt på spissen sies det at det er bedre å være katt i New York enn menneske i Calcutta, sier han.

Det er snart to uker siden katten Crunchie ble funnet hengt i Hans Holmboes gate. Få dager senere ble hunnkatten Mary funnet hengt på Minde. Dette førte til at både privatpersoner og firmaer har gitt penger til Dyrebeskyttelsen Bergen i dusør til den som oppklarer kattedrapene. Summen var søndag 56.000 kroner, 20.000 av dem er gitt av ukebladet «Se og Hør».

- Sterkt engasjement

— Mange mennesker har et svært sterkt engasjement for dyr, som er noe utover det de fleste mennesker har, sier Svein Aage Christoffersen.

Han er professor i teologi ved Universitetet i Oslo og var i flere år leder for Rådet for dyreetikk.

— Dyr er sett på som helt uskyldig, man trenger ikke stille spørsmålene om kanskje offeret var litt skyld i det, eller om gjerningsmannen har hatt en vanskelig barndom. På noen måter kan nok engasjementet sammenliknes med det som oppstår når barn blir utsatt for overgrep. Det blir sett på som svært rått, sier Christoffersen.

- Symbol på forfall

Christoffersen sier at vold mot dyr også kan bli sett på som et symbol på et samfunn i forfall.

— Det er ikke urimelig å si at kynisk omgang med dyr gjenspeiler kynisme i samfunnet, mener han.

Liv Sandal, leder i Dyrebeskyttelsen Bergen, sier at det er flest menn som har gitt penger.

— Det er menn som først og fremst er subjekt på voldsarenaen, så det er positivt at de reagerer. I tillegg er det et maskulint trekk å tro at alt kan ordnes med penger, sier Leer-Salvesen.

ER TRYGG: HosDyrebeskyttelsenBergen i Jekteviken erdet til enhver tid omlag 50 katter.Nestleder MarianneThompson skjønnerikke at noen kan talivet av en uskyldigkatt, men i Jektevikener de i hvert fall trygge. FOTO: HELGE HANSEN