Dette vedtok byrådet onsdag. 5500 parkeringsplasser er flere enn det noen gang har vært i sentrum, og rimer egentlig henger tilsynelatende dårlig sammen med viljen til bruke parkeringspolitikken aktivt for å få flere til å ta buss.

— I tillegg må vi huske på, sier byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, at det finnes over 6 000 private parkeringsplasser innenfor Bergen sentrum.

Kompromiss

— Det tallet vi er kommet frem til må vel ses på som et kompromiss mellom SV på den ene siden, som synes tallet er for høyt, og høyresiden, som synes vi burde hatt langt flere parkeringsplasser i sentrum. Men nå måtte vi sette et tak.

Samferdselsdepartementet krever det som en del av byens samlede transportpolitikk, og da må vi være konsekvente, eller blir vi ikke tatt seriøst, sier Nils Arild Johnsen.

Hvordan kommer man så frem til 5500 parkeringsplasser.

Jo da, i dag er det ca. 5010 parkeringsplasser for besøkende i Bergen sentrum. Så har man under planlegging Klostergarasjen, som skal stå ferdig i begynnelsen av 2005. Den vil inneholde 650 plasser. På Nøstet skal det komme 100 nye plasser, og det er også planlagt å bygge et anlegg for 600 biler i forbindelse Skansetunnelen. 850 plasser må bort

Legger man sammen dette, blir summen 6 350 parkeringsplasser. Ergo må 850 andre parkeringsplasser forsvinne. 400 av disse skal inndras etter følgende plan:

Tollbodsallmenningen: 30 av 77 parkeringsplasser blir borte.

Festplassen: Vekk med alle de 237 plassene.

Grieghallen: Alle de 100 plassene forsvinner.

Gamle Rådhus: 11 parkeringsplasser skal vekk fordi plassen skal opparbeides.

Blomstertorget: 10 av 31 plasser inndras. I tillegg skal 22 parkeringsplasser forsvinne gjennom inndragning her og der.

Litt mindre presist sier byrådet at 180 parkeringsplasser skal vekk i området Bryggen/Vågsbunnen.

I området sentrum sør/Nygårdstangen skal 270 parkeringsplasser vekk.

Da er målet nådd: 5 500 parkeringsplasser.

Dyrere å parkere

Byrådet sier også at fortausparkering i sentrum bør bli dyrere enn i dag, med betaling fra første minutt, og med maksimaltid og en halv time.

Byrådet foreslår også nye soner for boligparkering. Konkret foreslås det nye soner ved Breistølen, Sandviken sør, Skansen, Sejersbjerget-Nubben, Kalfaret, Starefossen, Svartediket, Fløen, Haukeland, Krohnstad sør og områdene ved Brann Stadion.